Pehmee

Meriam Trabelsi and Caroline Suinner together form Pehmee, aka the Soft Collective, which campaigns for body peace.
Finnish

Helsinki on yksi maailman kauneimmista kaupungeista. Täällä pystyy tunnin sisällä kokemaan monta ihan eri maailmaa. Se on Helsingin rikkaus.

Caroline Suinner

Meriam Trabelsi ja Caroline Suinner muodostavat kehorauhan puolesta toimivan Pehmee-kollektiivin. Heidän aktivisminsa tavoitteena on turvallisempien tilojen luominen sekä marginalisoitujen kehojen representaation edistäminen. Helsinki on Pehmeelle tukikohta, jonka ytimessä vaalitaan omaa yhteisöä ja työstetään yhteiskunnallista muutosta. 

Kokemuksella Helsingistä on ollut keskeinen merkitys Trabelsin ja Suinnerin ystävyydelle. Esiin nousee erityisesti lähiö-identiteetti, jonka valjastaminen voimavaraksi on ollut osa molempien kasvutarinaa. Lähiömiljöössä ruskeus ja mustuus ovat vahvemmin läsnä kuin keskusta-alueella. Ihonvärin tai olemuksen takia ei siksi koe jatkuvasti erottuvansa joukosta.

Kontula ja Tapulikaupunki on kuvattu alusta asti “mamualueina”, joilla asuu paljon rodullistettuja ihmisiä. Kun pystyi päästämään irti ruskeuden häpeästä, pystyi arvostamaan omaa kotipaikkaa.” - Meriam Trabelsi

Helsingissä on rakastuttu, rakennettu kotia ja sinne on palattu lukemattomia kertoja. Sosiaalisesti orgaaninen kaupunki resonoi erityisesti kesäisin, jolloin se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia yhdessäololle ulkona. Myös Helsingin pienuus madaltaa kynnystä yllättäville kohtaamisille. 

Ylpeän lähiö-identiteetin rinnalla kaksikko kuvaa itseään “taidemummoina”. Museot, teatterit ja staycationit ovat heille keskeinen osa helsinkiläistä kulttuurielämää. Myös kotikaupungin merellisyys saarineen vetoaa ja tilan tuntu konkretisoituu kokemuksina erilaisista ympäristöistä näennäisen tiiviissä kaupungissa. 

Vaikka Helsinki on toisaalta jähmeä ja asiat muuttuvat hitaasti, muutokset ovat usein positiivisia. Erityisesti keskuskirjasto Oodi kielii mentaliteetista, jolla Helsinkiä rakennetaan. Taustalla väreilee toive kehityksestä kohti yhä inklusiivisempaa ja inhimillisempää kaupunkisuunnittelua.