Helsingfors årsrytm: Sommaren

A woman carrying a basket and walking away from the camera, walks on the duckboards between large bushes with pink flowers and tall Spruce trees in the Rhododendron Park in Haaga
Swedish

Måsungarna blir stora, springer längs takterrasser och provar på sina vingar. Välkommen att göra observationer om sommaren i Helsingfors. 

Meiju Niskala
Författare & Konstnär
Meiju Niskala

Äntligen värmer solen strandvattnet i staden längs en sträcka på över hundra kilometer, åtminstone så varmt att du kan vada i det. Rosenbuskarna får röda prickar och fruktträden får på sina grenkrökar ett vitt, lätt doftande flor. Här och där blommar syrenbuskar som avslöjar var tidigare gårdsområden funnits, men vars byggnader försvunnit för länge sedan.

Medan sommaren ännu för hundra år sedan förde stadens herrskapsfolk med ångbåtar ut till villasamhällen i skärgården, styr den numera stadsborna ut i närparkerna med en käresta, gitarr, bok eller ölflaska som sällskap.

Under sommarens otaliga stadsevenemang fylls parker, torg och gator som stängts för trafik av musik, matkärror och stiligt klädda stadsbor. Firandet av sommaren inleds i Kasberget, då hanami firas mitt bland färggranna kimonor och körsbärsblommor i östra Helsingfors.  Festivalen Världen i en by hämtar till Kajsaniemiparken musiker från olika håll av världen och Helsingfors officiella födelsedag är den 12 juni, då man varje år bland annat kan promenera upp i tornet vid Skillnadens Brandstation för att se landskapet ur ett måsperspektiv.

Som längst är dagen den 22 juni (18 h 56 min). Om Midsommaren ännu för ett par årtionden innebar tomma gator och en kvällssol som förlängde förvånade turisters skuggor till tre kvarter långa, så märks midsommaren idag nu utöver som midsommarbrasor på Fölisön och i koloniträdgårdarna dessutom som danstillställningar och sammankomster på stränderna runt om i staden, såsom vid bastun på Sumparn.

Medan turisterna har upptäckt Sveaborg, så åker lokalinvånarna med vattenbussar till Rönnskär (observera de gamla badhytterna), Lonnan (på picknick), Fagerö (med egen tältplats kan du stanna här hela sommaren) och Skanslandet, vid dess klippor, fästningar, fågellundar och promenadstråk syns utöver människor också grävlingar.

Sommaren innebär också nya vyer i centrum: på Tölöviken glider långsamt SUP-brädor, i Botaniska trädgården öppnar sig utöver tusentals andra blommor också Jättenäckrosen, under heta morgnar uppstår det rentav köer framför Simstadion och Gumtäkts friluftsbad, ett annat tecken på att sommaren blir bra är att det sitter lättklädda kunder vid kepskioskerna.

Hur är det med stadsdjuren? I parker och på stränder bajsar och fräser stora flockar av gäss, men måsungarna, de springer längs Kajsaniemis takterrasser och provar sina vingar. Det första målet för dem är fiskbassängerna vid Salutorget.

Ett av de stora evenemangen under sommaren är Konstens natt, som är en bra avslutning på sommaren. Skolorna har redan öppnat sina dörrar, rastklockorna ringer, flyttfåglarna breder ut sina vingar och folk sveper en duk kring halsen. Men före detta: låt oss njuta av ljuset, värmen och också av de stunder, då den friska havsvinden far iväg med hatten över övergångsstället!

On a warm summer's day, sun glaring off the sea, a small group of people wade out into the water from the beach at Kasinonpuisto. The Servinniemi shoreline can be seen in the distance.
Show in landscape format
Off
Swedish

Sommarobservationer

✔️ solbadare i Brunnsparken

✔️ besök på Sandvikens loppmarknad

✔️ drycker på uteserveringar

✔️ gitarrmusik i Sinebrychoffska parken

✔️ en dag på stranden

✔️ en fyrklöver som hittats på gräsmattan

✔️ solbrända armar

✔️ en dag på Simstadion

✔️ glass på Salutorget

✔️ konsert på Espens estrad

✔️ ett kuttrande par på Sveaborgs klippor

✔️ blommande rallarrosor

Mer årsrytmer och tips för upptäcktsresande i vardagen kan du läsa i Meijus bok Olet tässä (Helsinki), utgivare Avain, 2008.

Show image on the left
Off
Card list
Platser för sommarobservationer
Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Måsungarna blir stora, springer längs takterrasser och provar på sina vingar. Välkommen att göra observationer om sommaren i Helsingfors.