skärgård

Björkholmen

Björkholmen, som hör till Drumsö, är en liten ö på västra sidan om Drumsö. På ön finns två segelsällskap med varsin hamn.

På Björkholmen planeras en ny stadsdel vid västmetron.

Villinge

Villinge ögrupp finns i östra Helsingfors, nära Jollas och Sandhamn.

I Villinge kan man se spår av gångna tiders villaliv. Museiverket har klassat ön som kulturhistoriskt värdefullt område.

I västra Villinge finns privata villor och en gård. Med allemansrätten kan man dock röra sig i öns inre delar, och bekanta sig med ön genom att gå kors och tvärs längs öns skärgårdsstigar.

Östra Villinge är militärt område och här är det förbjudet att röra sig.

Cafe Kobben

Skatakobben precis invid Helsingfors centrum är den minsta utflykts- och restaurangön i Helsingfors som har öppet för allmänheten.

Cafe Kobben ligger på öns högsta topp. Lotsstugan har restaurerats och fungerar som en café-restaurang. I strandboden bakas läckra pizzor i äkta gaseldade italienska pizzaugnar till köksmästare Arto Rastas recept. Förutom pizza erbjuds även kalla och varma drycker samt salt och sött. Dessutom erbjuds även äkta pannkaffe då och då.

Till ön kommer man under sommarsäsongen med en reguljärt trafikerande förbindelsebåt från Salutorgets Kolerabassäng.

Kalvholmen

Kalvholmen väster om Sandhamn i Helsingfors är en omkring 18 hektar stor rekreationsö. På ön samsas stadsbornas rekreationsleverne med sommargästernas stugliv.

Kalvholmen har två utmärkta stigar: en huvudstig som presenterar historiska platser och hälsostigen En stund för dig själv på öns västra sida. Texter för stigarna kan läsas på mobilkartan (https://citynature.eu/sv/destination/kalvholmen/)

En vattenbuss trafikerar till Kalvholmen från Salutorget under sommarsäsongen på veckosluten.

Hattholmen

Hattholmen i Östra Helsingfors yttre skärgård erbjuder fantastiska vyer över öppet hav. Den 2,6h stora holmen är naturskyddsområde. På holmen finns i huvudsak låg växtlighet och den är ett populärt område för häckande fåglar.

Det är tillåtet att tillfälligt tälta på holmen, ingen annan service eller förfindelsebåt till holmen dock, toalett finns.

Granö

Granö i västra Helsingfors ligger mellan Munksnäs och Lövö, och hör till stadsdelen Munksnäs.

På Granö finns bl.a. Didrichsens konstmuseum samt Villa Gyllenberg.

Klippan

Klippan är en liten ö strax utanför Södra hamnen. I trävillan från 1898, ritad av arkitekten Selim A. Lindqvist, fungerar en sommarrestaurang.

Sommartid finns det en förbindelsebåt till Klippan som avgår från en liten brygga, söder om Olympiaterminalen.