Kyrka

Esbo domkyrka

Den medeltida gråstenskyrkan är den äldsta bevarade byggnaden i Esbo. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1480-talet. Byggaren är en okänd "esbomästare". Kyrkan är både byggnadshistoriskt och landskapsmässigt sett Esbos viktigaste enskilda byggnadsmonument. Kyrkan var ursprungligen treskeppig, men byggdes om och utvidgades på 1820-talet till en korskyrka med tvärskepp. I samband med totalrenoveringen och restaureringen på 1930-talet byggdes tunnvalven om till stjärnvalv och de äldsta delarna från medeltiden lyftes fram, så att också väggarnas kalkmålningar från senmedeltiden fick komma till sin rätt. Esbo domkyrka är huvudkyrka för Esbo svenska församling och Espoon tuomiokirkkoseurakunta.

Östersundom kyrka

Östersundom kyrka finns intill Gamla Borgåvägen. På samma plats som den nuvarande gula träkyrkan står, uppfördes redan på 1600-talet ett bönehus. Då Helsingfors inkorporerade stora delav av västra Sibbo i början av 2009, överfördes Östersundom kyrka till Mikaelin seurakunta i Helsingfors. I dag är detta den äldsta kyrkan i Helsingfors.

Botby kyrka

Botby kyrka, som stod färdig 1958, är byggd mitt i Botbyåsens egnahemshusområde. Den är en av de äldsta aktivitetskyrkorna i Finland, där förutom kyrksal även kök, församlingssal, gymnastiksal samt klubb- och mötesutrymmen finns under samma tak. Botby aktivitetskyrka var, då den blev färdig 1958, en sevärdhet som man kom för att beskåda även längre ifrån. Kyrkan är ritad av Pekka Laurila.