Keskuspuisto - Helsinkiä halkova keskusmetsä

Keskuspuisto - Haltialan aarnialue
Finnish

Keskuspuisto on pohjoiseteläsuunnassa lähes kymmenen kilometrin pituinen metsäinen viheralue, joka alkaa keskustan tuntumasta Laaksosta ja päättyy Helsingin pohjoisrajalle Haltialaan ja Vantaanjoelle.

Rentukka-kasveja Keskuspuistossa
Show in landscape format
Off

Luonto

Keskuspuisto on erittäin suosittu ulkoilukohde, joka toimii monille myös rauhallisena pyöräilyreittinä työpaikalle. Keskuspuiston luonto on vaihtelevaa: paljon varttuneita kuusivaltaisia metsiä, lehtoja, ketoja ja niittyjä. Alueen erilaisilta kasvupaikoilta löytyy myös harvinaisia kasvilajeja ja keväisin runsasta kukkaloistoa. Vanhoissa metsissä on hyvät kasvuolosuhteet monipuoliselle kääpälajistolle. Metsien monimuotoisuudesta kertovat niihin levittäytyneet liito-oravat. Linnustoltaan alue on hyvin monipuolinen.

Puiston pohjoisosassa on useita luonnonsuojelualueita: Pitkäkosken rinnelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan puulajipuisto, Ruutinkosken rantalehto ja Vantaanjoen törmä. Lisäksi Maunulasta löytyy suojeltu Maunulan pähkinäpensaslehto ja Haltialan alueelle on tulossa vielä kaksi uutta suojelualuetta: Haltialan lehto ja Paloheinän korpi. Keskuspuiston keskivaiheilla sijaitsevassa Pirkkolan urheilupuistossa voi harrastaa monia urheilulajeja.

Pitkäkoski Keskuspuistossa.
Show in landscape format
Off

Reitit

Keskuspuistossa risteilee paljon polkuja. Kokeile näitä kolmea reittiä Keskuspuiston eri osista: 

  • Haltialan reitti: Kulje Haltialan tilalta Pitkäkosken majalle tai päinvastoin. Helppokulkuisen reitin pituus on on noin 4,6 km. Reittioppaasta löydät bussit aloitus- ja päätepisteen lähelle.
  • Maunulan luontopolku: Luonnon kiertokulkua ja monimuotoisuutta esittelevä Maunulan luontopolku on 3,3 km pituinen. Polun varrella on 11 luontopolkutaulua suomeksi ja ruotsiksi. Reitti on pääosin helppokulkuinen. Hankalamman kallio-osuuden voi halutessaan ohittaa polkua pitkiä. 
  • Laakson kierros: Aivan keskustan tuntumassa, raitiovaunureitin varrella on isoja kuusia kasvava metsä, jossa myös liito-oravat viihtyvät. Helppokulkuinen reitti on pituudeltaan 2,5 km ja sivuaa myös hevostalleja. Sen voi kiertää haluamassaan järjestyksesä tai vain osittain. 
Maunulan hiihtomaja vuonna 1971.
Show in landscape format
Off

Historia

Helsingin Keskuspuisto sai alkunsa arkkitehti Bertel Jungin vuonna 1911 tekemästä suunnitelmasta, johon kuului Töölönlahti ympäristöineen. Usein Töölönlahden ympäristö luetaan mukaan Keskuspuistoon, mutta virallisesti Keskuspuisto alkaa Laaksosta ja jatkuu siitä pohjoiseen aina kaupungin rajalle, Vantaanjoelle asti.

Ruskeasuon ratsastushallin eli Olympiamaneesin rakentaminen alkoi 1930-luvun lopussa, kun Suomen piti saada 1940 kesäolympialaiset järjestettäväkseen. Kesäolympialaisiin osallistuvat hevoset tulivat talleille 1952, kun kisat viimein pidettiin Helsingissä. Nykyään maneesin viereisillä hevostalleilla toimii Suomen vanhin ratsastuskoulu Keskustalli. Siellä asuvat myös Helsingin ainoat poliisihevoset.

Venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana rakennuttamia maalinnoituksia on monin paikoin ympäri Keskuspuistoa. Ne kuuluvat Helsingin ympärille 1914–1918 rakennettuun linnoitusketjuun, joka oli osa Venäjän pääkaupunkia, Pietaria, suojaavaa puolustusjärjestelmää. Linnoitukset ovat muinaismuistolain suojaamia.

Pohjoisessa Keskuspuisto laajenee Haltialan kartanon vanhoihin metsiin ja pelloille. Niskalan arboretum eli puulajipuisto on Tuomarinkylän kartanon isännän Jacob Kavaleffin vuonna 1905 perustama eksoottisten puuvartisten kasvien kokoelma. Vantaanjokilaaksoa myötäilee Kuninkaantammentie, joka on 1500-luvulta peräisin oleva kulkureitti Helsingin pitäjän kirkolle. Myös Vantaanjoki oli tärkeä kulkureitti aikoinaan sisämaan ja rannikon välillä.

Lisätietoa Keskuspuiston luonnosta osoitteessa citynature.eu.

Näin pääset

Keskuspuistoon pääsee Helsingin Rautatieasemalta kävellen 15 minuutissa. Keskuspuisto alkaa Töölönlahdelta, josta kävely- ja pyöräilytiet sekä Keskuspuistossa mutkittelevat polut jatkuvat aina Vantaalle ja Espooseen saakka.

Matka-aikoja eri puolille Keskuspuistoa

Show image on the left
Off
Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Keskuspuisto on pohjoiseteläsuunnassa lähes kymmenen kilometrin pituinen metsäinen viheralue, joka alkaa keskustan tuntumasta Laaksosta ja päättyy Helsingin pohjoisrajalle Haltialaan ja Vantaanjoelle.