kronohagen

neighborhood

Vita salen

Lokalerna som finns i tre våningar omfattar en festsal på över 300 m2 och en foajé på över 130m2. Salen lämpar sig för en supé med 250 sittande personer, ett cocktailtillfälle för 700 personer eller seminarier och föreläsningar för 450 personer. I andra våningen finns en kafeteria/restaurang med 120 platser. I första våningen finns entrérum och en kafeteria med 30 platser. Vita Salen står endast till förfogande genom bokning.