Bibliotek

Månsasgården

Månsasgården som öppnades 2016 är en lokal med mångahanda kultur- och fritidstjänster för alla. I byggnaden fungerar Månsas bibliotek, ungdomscentralen och arbetarinstitutet samt café Månsas Deli.

Ode, Helsingfors centrumbibliotek

Ode, Helsingfors nya centrumbibliotek på Medborgarplatsen, är en levande mötesplats mitt i Helsingfors. Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.

Finska Litteratursällskapet

Finska Litteratursällskapet arbetar för en mångsidig finsk kultur och ett mångsidigt finskt kulturarv. Sällskapet bygger sin verksamhet på den nyaste kunskapen och förståelsen om kulturens rötter. SKS:s arkiv för folkminne och samtidskultur samt litteratur och kulturhistoria är öppna för alla, liksom även biblioteket.

Tölö bibliotek

Tölö bibliotek vid Topeliusparken representerar modernism och är ett fint exempel på 1960-talets biblioteksplanering. Välvda former, ljusa färger, utrymmen som avgränsas med glasväggar samt en stor fönstervägg som öppnar sig mot parken är biblioteksbyggnadens typiska arkitektoniska drag. Biblioteket har ett mångsidigt och brett urval böcker, tidningar, musik och filmer.

Berghälls bibliotek

Berghälls bibliotek är en filial till Helsingfors stadsbibliotek belägen i Berghäll. Biblioteket fungerar i Finlands fjärde äldsta biblioteksbyggnad, planerad av arkitekten Karl Hård af Segerstad. Byggnaden stod färdig 1912. Biblioteksbyggnaden i rödtegel representerar sentida jugendstil med intryck av klassicismen. Biblioteket har över 100 000 band, varav 80 000 är böcker.