Helsinki Energy Challenge - ratkaisuja kestävään lämmitykseen

Aerial view from above Helsinki Cathedral, with the Senate Square in the frame, looking out towards Helsinki harbour in the evening
Lead text
Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja avasi 27. helmikuuta 2020 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailun pääpalkinto on miljoona euroa.

Ilmastonmuutos kuten muutkin globaalit haasteet vaativat uudenlaista ajattelua ja kansainvälistä yhteistyötä. Jotta globaalit ja paikalliset päästövähennystavoitteet saavutetaan, tulee tehdä merkittäviä, rohkeita ja kunnianhimoisempia ilmastotoimia, erityisesti kestävien lämmitysratkaisujen löytämiseksi.

Kaupunkien rooli ilmastokriisin vastaisessa taistelussa on ratkaiseva, sillä yli puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit kuluttavat yli kaksi kolmasosaa maailman energiasta ja ovat vastuussa yli 70 prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä.

Lämmöntuotanto on Helsingin keskeisin ilmastonmuutokseen vaikuttava kokonaisuus. Tällä hetkellä noin 56 prosenttia Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä, siksi kestävän lämmitystavan löytämisellä on ratkaiseva vaikutus kaupungin päästömäärään.

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailulla haetaan ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävästi, ilman biomassan käyttöä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön Helsingissä vuoteen 2029 mennessä.

Finnish

Kaupunkien toimintaympäristö muuttuu valtavaa vauhtia. Globaalit muutosvoimat digitalisaatiosta ilmastonmuutokseen vaativat meiltä uudenlaista ajattelua ja johtajuutta. Helsinki Energy Challenge haastaa hakemaan konkreettista ratkaisua Helsingin lämmityshaasteeseen, mutta myös energiakysymykseen laajemmin, maailmanlaajuisesti. Ratkaisun löytäminen ei ole yksinkertaista, mutta yhteistyössä kansainvälisten kumppaniemme kanssa pääsemme pidemmälle kuin yksin.

Jan Vapaavuori
Helsingin pormestari
looking towards the camera, Mayor Jan Vapaavuori is sitting at a table in the Market Square, smiling whilst enjoying coffee on an overcast day.

Finaalivaiheeseen kymmenen tiimiä - voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021

Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun ilmoittautumisvaihe päättyi 30. syyskuuta 2020. Kilpailu innoitti mukaan 252 tiimiä 35 eri maasta eri puolilta maailmaa. Finaalivaiheeseen valittiin satojen hakijoiden joukosta kymmenen eurooppalaista tiimiä, joissa korostuvat kansainvälisyys ja poikkitieteellisyys. 

Finalistiratkaisujen joukossa on monia keskenään erityyppisiä ehdotuksia siitä, miten Helsinki pääsee mahdollisimman kestävällä tavalla eroon kivihiilen käytöstä lämmöntuotannossa vuoteen 2029 mennessä. Monet ehdotetuista ratkaisuista ovat skaalattavissa muiden kaupunkien tarpeisiin ja mukana on erilaisia ratkaisuja, joissa on merkittävää potentiaalia jatkojalostua kilpailun seuraavassa vaiheessa.  

Kilpailu etenee seuraavaksi yhteiskehittämisvaiheeseen, jonka aikana tiimit saavat tukea ratkaisunsa edelleen kehittämiseen ja lisätietoa pystyäkseen räätälöimään ideansa vielä paremmin Helsingin kontekstiin sopivaksi. 

Kansainvälinen tuomaristo arvioi finalistitiimien lopulliset kilpailutyöt vuoden 2021 alussa. Arviointikriteerit ovat ehdotuksen ilmastovaikutus, vaikutus luonnonvaroihin, kustannusvaikutus, toteuttamisaikataulu, toteutettavuus, toimitusvarmuus ja kapasiteetti. Kilpailun voittaja julkistetaan maaliskuussa 2021.

Yhteistyöllä globaaleja ratkaisuja

Kilpailulla saavutetaan varmasti myös ratkaisuja, jotka eivät suoraan ole hyödyllisiä Helsingille, mutta voivat olla relevantteja muille kaupungeille. Helsinki onkin sitoutunut jakamaan kilpailun tulokset avoimesti. Useat kaupungit – Toronto, Vancouver, Amsterdam ja Leeds – ovat ilmoittautuneet haastekilpailun tukijoiksi ja odottavat oppeja sekä ratkaisuja hyödynnettäväksi omassa ilmastotyössään.

Maailman talousfoorumi sekä maailman johtavien kaupunkien C40-ilmastoverkosto ovat olleet Helsingin apuna jo kilpailun suunnitteluvaiheessa ja ovat sitoutuneita jakamaan kilpailun tuloksia muille kaupungeille.

Banner text
Lue lisää Helsinki Energy Challengesta
Mobile link text
Helsinki Energy Challengen verkkosivusto
Icon type
Random
Show image on the left
On
Simple liftup
Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsinki haastaa innovaattorit ja alan parhaat asiantuntijat keksimään ja kehittämään kestäviä lämmöntuotannon ratkaisuja haastekilpailussa, jonka pääpalkinto on miljoona euroa.