Helsinki hiilineutraaliksi

An aerial view over buildings in Kalasatama, Helsinki, showing blue sky above and an avenue between tall buildings below.
Lead text
Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa.

Uudessa kaupunkistrategiassa niin ikään asetetaan hiilinollatavoite vuodelle 2040. Tämän jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus eli se, että Helsingissä hiilidioksidia sidotaan enemmän kuin sitä päästetään ilmakehään.

Jatkuvalla ilmastotyöllä on saavutettu jo paljon. Helsingin päästöt vuonna 2020 olivat 33 % prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990, vaikka asukasluku on kasvanut 150 000:llä. Helsinkiläistä kohti laskettuna päästöt olivat noin 49 % pienemmät. Jotta Helsingistä tulee hiilineutraali, päästöjä on kuitenkin vähennettävä entistä enemmän ja nopeammin. Hiilineutraali Helsinki syntyy helsinkiläisten, kaupungin, yritysten ja organisaatioiden yhteistyöllä.

Charging an electric car.
Show in landscape format
On

Kestäviä liikenneratkaisuja

Liikenteestä aiheutuu viidesosa Helsingin päästöistä. Keskeistä on vähentää autolla kuljettuja kilometrejä ja valita vähäpäästöisiä kulkuvälineitä. Hiilineutraaliksi pääseminen edellyttää myös ajoneuvoteknologian kehitystä edelleen.

Toimenpiteitä ovat:

 • Edistämme sähköautojen käyttöä mm. kasvattamalla latausverkostoa
 • Vähennämme raskaan liikenteen päästöjä kalustovalinnoilla ja ympäristökriteereillä
 • Vähennämme satamatoiminnan päästöjä
 • Osallistumme ajoneuvoliikenteen hinnoittelujärjestelmän jatkoselvitysten laadintaan
 • Korotamme pysäköintimaksuja ja laajennamme pysäköintimaksuvyöhykkeitä
 • Edistämme pyöräilyä ja kävelyä sekä joukkoliikenteen käyttöä
 • Otamme käyttöön uusia liikkumispalveluja
 • Lyhennämme matkoja tiiviillä kaupunki- ja liikennesuunnittelulla.
Lukupaikkoja Kaisa-talossa
Show in landscape format
Off

Energiatehokkaampia rakennuksia

Rakennusten lämmitys aiheuttaa yli puolet Helsingin päästöistä. Suurin päästövähennyspotentiaali piilee vanhojen rakennusten energiaremonteissa: esimerkiksi peruskorjauksen yhteydessä rakennus voidaan korjata aikaisempaa huomattavasti energiatehokkaammaksi. 

Kaupungin omalle rakennuskannalle on asetettu hyvin tiukat ja sitovat energiatehokkuusvaatimukset sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tämän lisäksi lisätään uusiutuvan energian paikallista tuotantoa sekä paikallisesti tuotettua lämpöä ja sähköä. Kaupungin toimet ovat laajamittaisia ja siten mittavia myös vaikutuksiltaan, koska vaatimukset koskevat kaikkia kaupungin toimitiloja, palvelurakennuksia ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asuinrakennuksia. 

Koska vain pieni osa Helsingissä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omistuksessa, on tärkeää saada asukkaat ja organisaatiot mukaan päästövähennyksiin. Kaupungin omistamien rakennusten osuus koko Helsingin rakennuskannan päästövähennyspotentiaalista on 11 %. Valtaosa päästöjä vähentävistä toimista on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavia rakennusten omistajille. Samalla ne usein parantavat asumisviihtyvyyttä.

Toimenpiteitä ovat:

 • Tuemme neuvonnalla helsinkiläisten taloyhtiöiden energiaremontteja ja uusiutuvan energian lisäämistä
 • Ohjaamme kaupunginosien suunnittelua yhä vahvemmin hiilineutraalisuuden mukaisesti
 • Ohjaamme rakennusvalvonnassa energiatehokkaisiin ratkaisuihin sekä uusiutuvaan energiaan
 • Parannamme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä kaupungin palvelu- ja asuinrakennuksissa
 • Otamme huomioon rakentamisen koko hiilijalanjäljen ja edistämme puurakentamista
 • Uusimme ulkovalaistuksen energiatehokkaaksi
 • Teemme tilavarauksia päästöttömälle lämpö- ja tuulienergialle.
  Coal in front of Hanasaari Power Plant in Helsinki
  Show in landscape format
  On

  Energiantuotantoa

  Kaupungin omistaman energiayhtiö Helen Oy:n kehitysohjelma vastaa energiatuotannon päästövähennyksistä. Sähköntuotannon päästöjen vähentäminen vaikuttaa koko valtakunnan päästöihin. Kivihiilen käyttö lopetetaan kokonaan. Hanasaaren kivihiililaitos suljetaan vuonna 2023 ja Salmisaaren kivihiililaitos vuonna 2024.

  Helsinki haluaa toimia alustana uusille, kestäville ja innovatiivisille ratkaisuille ja järjesti vuosina 2020-2021 kansainvälisen Helsinki Energy Challenge -haastekilpailun. Kilpailulla haettiin ratkaisuja, joiden avulla kaupunki voidaan tulevien vuosikymmenien aikana lämmittää kestävällä tavalla ilman kivihiiltä ja mahdollisimman vähällä biomassalla. Kilpailuehdotuksia saatiin yhteensä 252 kappaletta 35 maasta. Yhteensä yli 1 500 asiantuntijaa ja innovaattoria ympäri maailmaa osallistui haastekilpailuun. Kilpailun voittajat julkistettiin maaliskuussa 2021. 

  Toimenpiteitä ovat:

  • Korvaamme fossiilisia polttoaineita rakentamalla uusiutuvalla energialla toimivia lämpölaitoksia
  • Hyödynnämme hukkalämpöä
  • Otamme käyttöön lämpöpumppuja
  • Hyödynnämme lämmön ja sähkön kysyntäjoustoa
  • Siirrymme sähköntuotannossa tuuli- ja aurinkoenergiaan
  • Käytämme sähkövarastoja
  • Sovellamme tulevaisuuden energiaratkaisuja
  Two people in front of a green wall.
  Show in landscape format
  On

  Kohti älykästä ja puhdasta taloutta

  Hankinnat muodostavat yli 40 % kaupungin menoista. Helsingin tavoitteena on vähentää omien hankintojensa päästöjä ympäristökriteerien avulla, esimerkiksi rakennusmateriaaleissa, ruokapalveluissa tai ICT-laitteissa. Lisäksi kaupunki luo alustoja ja mahdollisuuksia Smart & Clean -liiketoiminnan kehittämiselle.

  Toimenpiteitä ovat:

  • Teemme ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen Helsingissä mahdollisimman helpoksi
  • Kehitämme ilmastoystävällisiä ratkaisuja yhdessä yritysten ja kaupunkilaisten kanssa
  • Uskallamme kokeilla uutta ja tehdä pilotteja, ja jaamme niistä saadut opit
  • Kehitämme kaupungin hankintakriteerejä sellaisiksi, että ne kannustavat tarjoamaan ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita
  • Otamme huomioon hankkimiemme tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren
  • Edistämme jakamis- ja kiertotaloutta mm. kaupungin tilojen käytössä, kirjastoissa sekä ruokahuollossa
  • Seuraamme hankintojamme ja raportoimme niistä entistä suunnitelmallisemmin
  • Vahvistamme kaupunkilaisten, kaupungin työntekijöiden sekä poliitikkojen osaamista ilmastonmuutos- ja kiertotalousasioissa.
  A small group of people climb and chill out on the skylight domes of Amos Rex in Lasipalatsi Square. It's an overcast day, and the Amos Rex building can be seen in the background.
  Show in landscape format
  On

   

  Show image on the left
  Off
  Show created/updated
  Off
  Show in search dropdown
  Off
  Teaser text
  Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2030 mennessä. Tällöin Helsingissä tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa.