vik

neighborhood

Fågeltornet vid Borgnäset

Gammelstadsviken, åkrarna i Vik och Vandaån bildar en enastående naturhelhet mitt i Helsingfors. Det är lätt att bekanta sig med naturen i området eftersom det finns friluftsleder och naturstigar i området. Viken och dess fågelliv kan man skåda från fågeltornen i området.

Till Borgnäset kommer man enkelt längs bron från Arabia.

Arboretumet i Vik

Arboretumet i Vik grundades 1969 främst för forsknings- och undervisningssyften. Idag är den samtidigt en del av Helsingfors motions- och friluftsområden. Området omfattar ca.20hektar med ca. 250 träd och buskar, både inhemska och arter som införts till Finland från andra håll i världen, främst från den nordliga delen av jordklotet, från områden vars klimat liknar den finska.

Gammelstadsviken

Gammelstadsfjärden är ett unikt natur-, kultur- och friluftsmål nära Helsingfors centrum. Gammelstadsviken är ett skyddsområde av internationell betydelse för strandängs- och sjöfåglar. I området och de omgivande skogsmarkerna, finns även sällsynta fågel-, insekts-, fladdermus-, och svamparter. För naturentusiaster finns det i området utkikstorn, rastplatser och gömsel. Det vida nätverket av leder i området består av plankgångar, stigar och cykelleder, endel av vilka även är tillgängliga med rullstol och dylika.

Granholmen

Granholmen är en ö mitt i Gammelstadsviken i Helsingfors. Den är en del av stadens friluftsområden.

Till Granholmen kommer man via spångar som börjar i ändan av Åminnevägen och via Fårholmen, längd totalt cirka 1,2 km. Gummistövlar kan behövas under hösten, då nivån av havsvattnet kan vara t.o.m över 30 cm högre än det normala.

I den sydvästra punkten på ön finns en gammal brygga där man kan meta och simma på egen risk.

Under flera år har även endel får tillbringat sina sommarmånader på Granholmen. Det är dock inte tillåtet att mata fåren, eller att göra upp eld.

Fårholmen

Fårholmen är en beskyddad ö i grannskapet av Gammelstadsforsen nära Arabiastranden, bredvid Granholmen. På ön rör man sig på en tillgänglig spång vars början finns i Borgnäs nära Gammelstadsvikens övergångsbro. Den tillgängliga spången och naturstigen Naturens sköte bildar tillsammans en 3,5km lång tillgänglig utflyktsrutt.

Fårholmen hör till Viks och Gammelstadsvikens naturskyddsområde. Det är önskvärt att alla motionärer respekterar lugnet i naturen på skyddsområdet och även utanför skyddsområdet. På våren och hösten brukar tusentals flyttfåglar vila ut sig på området. Ön är ett utmärkt mål för naturutflykter.
Besökare ombedes observera att det finns även privata stugor på Fårholmen och att man bör röra sig endast på märkta rutter.

Får finns det inte på ön, namnet till trots, utan dem hittar man sommartid på bredvidliggande Granholmen.

Viks kyrka

Ytterväggarna i Helsingfors nyaste kyrka består av kluvna aspspån. I det inre utrymmet öppnar sig en pelarskog byggd av limträpelare. Altartavlan Elämän puu (Livets träd) samt verken i dopnischen och på väggen i entréhallen är av mahogny som dekorerats med drivet silver. Deras motiv är Jesus vinträdsliknelse. Kyrkan, som representerar ekologisk träarkitektur, stod färdig 2005. Kyrkan ritades av arkitekten Samuli Miettinen från arkitektbyrån JKMM. Altartavlan, krucifixet samt dopfunten och verken i entréhallen är gjorda av bildkonstnären Antti Tanttu. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Hanna Korvela.