västra hamnen

neighborhood

Godahoppsparken

Godahoppsparken ska bli Busholmens gröna hjärta. Den färdiga parken ska bli 88 meter bred och drygt en kilometer lång. Den blir alltså lika bred som Esplanadparken men totalt sett lika stor som Brunnsparken.

Godahoppsparken är särskilt ägnad för barnlek, vilostunder i gräset och för olika spel. Ett flertal lekplatser för barn planeras in i parken, varav en del är öppna för alla.

Godahoppsparken är inte bara ett friluftsområde utan också en central led för cyklister och fotgängare. Den viktigaste leden för cykel- och gångtrafiken löper tvärs genom parken.