skärgård

Blekholmen

Blekholmen är en liten ö strax utanför Södra hamnen. Den stora vita paviljongen i trä med grönt tak ritades av arkitekterna Estlander och Settergren och den blev färdig år 1900. I paviljongen fungerar idag sommarrestaurangen NJK. På ön fungerar även Nyländska Jaktklubben, NJK, som förutom egna båtplatser även har gästbåtplatser och varv.

Sommartid trafikerar en förbindelsebåt från Blekholmsbryggan som finns genast efter Olympiaterminalen.

Stora Räntan

Ön Stora Räntan är belägen alldeles utanför Brunnsparken, mellan Långören och Ugnsholmen. Den avstängda ön som varit i Försvarsmaktens användning öppnades för publiken år 1989, och är nuförtiden ett populärt rekreationsområde för stadsborna. Stora Räntan erbjuder både ett unikt utflyktsställe, arbetsutrymmen för konstnärer och hantverkare, upplevelser i form av konst- och naturutställningar samt möteslokaler.

På ön verkar Helsingfors stads naturhus, som erbjuder upplevelser, verksamhet och information om Östersjön och skärgårdsnaturen samt om en hållbar livsstil.

På ön finns en kilometer lång naturstig. Mobilkarta över stigen finns även på nätet (citynature.eu/sv/destination/stora-rantan/)

Förbindelsebåten sommartid startar från Brunnsparkens strand, startplats Ulrikasborgs brygga, bredvid Café Ursula.

Långören

Långören är en liten ö utanför Brunnsparken, nordväst om Västersvartö. Långören hör till Sveaborgs stadsdel, och på ön finns även delar av Sveaborgs fästning. Delen av fästningen på Långören byggdes i tiden för att skydda en av infarterna till Helsingfors, Långörssundet. Byggandet börjades 1749, och redan på 1750-talet var första skedet färdigt.

Ön är 250m lång, och den ligger ca. 500m utanför fastlandet vid Brunnsparkens strand. Långören fungerar som segelsällskapet Merenkävijät rf:s hamn och varv. Dessutom finns sommarrestaurangen Särkänlinna här.

Förbindelsebåten till Långören trafikerar sommartid från Ulrikasborgs brygga, bredvid Cafe Ursula vid Brunnsparkens strand.

Flisholmen

Flisholmen är en ö utanför Brunnsparken, bredvid Skifferholmen. På ön finns sommarrestaurangen Saari samt segelsällskapet Suomalainen Pursiseura, som även har gästbåtplatser.

Förbindelsebåten till Flisholmen trafikerar sommartid från Ursinskajen bakom Cafe Carusel i Brunnsparken, bredvid kajen för båten till Rönnskär. Den korta sjöfarten tar bara några minuter.

Blåbärslandet

Blåbärslandet ligger söder om Brändö, ca 5km från centrum. Blåbärslandet är en populär frilufts-och rekreationsområde och folkpark. På ön finns bl.a. en badstrand, kiosk, café och restauranger, tennisplaner och sommarteater. Sedan år 1964 har det funnits broförbindelse mellan Blåbärslandet och Brändö. 2016 öppnades även en bro, Farfarsbron, för lättrafik från det nya bostadsområdet i Fiskehamnen. Via Blåbärslandet kommer man även till Högholmens djurpark.

Tjärholmen

På Tjärholmen, som är ett populärt rekreationsområde invid centrum, finns bl.a. restaurang Savu, en lekplats för barn, hundrastplats med badplats för hundar, en amfiteater i sommarteaterbruk samt en mattvättningsbrygga.

Tjärholmen nås till fots via Norra kajen.

Inre-Hatten

Utanför Drumsö friluftspark, ca. 100m från stranden, ligger den lilla klippiga ön Inre-Hatten. Till ön kommer man till fots längs ett småstenigt näs som ligger under vattnet. Hur djupt, beror på hur högt havsvattnet för tillfället är.

Mjölö

Pärlan i yttre skärgården, Mjölö, har sedan 1600-talet fungerat som ett landmärke för sjöfarare, bas för fiskare, fungerat som försvarets holme och som forskningscenter.

Råholmen

Råholmen är till en stor del en inhägnad hundpark med möjlighet för hunden att simma. Här finns även vinterförvaring av båtar. I det gamla vattenreningsverkets byggnad på holmen fanns tidigare även teater Viirus.