Arena

Tölö sporthall

Tölö sporthall, fd. Mässhallen, blev färdig år 1935, och var från första början avsedd som multifunktionshall, där det utöver utställningar också hölls konserter, fester och idrottsevenemang. Efter 1975 övertogs den av Helsingfors stad, omdöptes till Tölö sporthall och började administreras av idrottsväsendet.

Idag betjänar Tölö sporthall motionsaktiva på många sätt, likaså förekommer här regelbundet tävlingar i basket, volleyboll, fäktning, boxning och gymnastik.