Park

Eiraparken

Eiraparken uppstod samtidigt som stadsdelen Eira. Parken stod klar 1913. Eiraparken har alltid varit en traditionell barockpark där man kan flanera omkring och njuta av varierande blomsterprakt eller slå sig ner i lugn och ro bland träden. År 2000 placerades marmorskulpturen Tre pojkar som bär på ett kärl från 1962 av Matti Haupt (1912-1999) i västra kanten av parken.

Klockbacken, Kyrkovreten och Gustav Vasas park

För tillfället påminner parkerna i Gammelstaden mer om ett stort område med ängar än om traditionella parker. Området kring Klockbacken är emellertid mångfacetterat, flerskiktat och historiskt rikt. I början av 1930-talet genomfördes arkeologiska utgrävningar i området, och på nytt mellan 1989 och 1993.

I norra änden av parken står ett minnesmärke som restes då Helsingfors firade 400-årsjubileum. Det skapades av skulptör Yrjö Rosola (1904-1989) och avtäcktes 1950. Minnesmärket innefattar en relief av Gustav Vasa i profil samt en separat granitplatta med en relief av Helsingfors stadsplan 1550-1640, dvs. från den tid då staden låg vid Vanda ås mynning.

Området sköts idag som en äng och naturlig gräsmatta.

Klenodparken

Klenodparken finns i Ärvings. Parken som rustades upp år 1993 ligger mellan Skattsökarvägen och Skattsökargränden. Parken kantas av våningshus från 1980-talet.

Längst ner i den dallika parken slingrar sig Mellungsbybäcken, och det är den som gör parken till något extra. Bäcken och en förtjusande liten fors sprider ett behagligt porlande ljud i omgivningen.

I parken kan man njuta av 113 olika växtarter, sammanlagt över 6 000 växter inklusive blomlökar i all sin prakt, från vår till höst.

Havsparken

Havsparken i södra Helsingfors består av aktivitetsområden och en öppen parkyta. I Havsgatans ända finns öppna platser med bänkar. Platserna kantas bl.a. av pioner, funkior och blommande körsbärsträd. Parkens populära lekplats har havstema.