Löpning

Senatstorget
Olympiastadion
Tölöviksparken / Konditionspark för utomhusaktiviteter
Olympiastadion
Olympiastadion
Helsingfors