Gratis

Helinä Rautavaaras museum

Helinä Rautavaaras museum är en färgrik och varm träffpunkt, fylld av fascinerande föremål från olika håll i världen. De etnografiska samlingarnas fokus läggs vid interaktionen mellan olika kulturer och vad de leder till. Museet baserar sig på Helinä Rautavaaras samlingar, som omfattar över 2500 konst-, ritual- och bruksobjekt från Asien, Afrika och Latinamerika.

tm•galleriet

Galleriet presenterar mångsidig, i första hand ny, inhemsk konst. Utställningarna växlar var tredje vecka. Konstnärerna väljs av utställningsnämnden på basen av ansökan.

Ode, Helsingfors centrumbibliotek

Ode, Helsingfors nya centrumbibliotek på Medborgarplatsen, är en levande mötesplats mitt i Helsingfors. Ode är en evenemangsplats, ett läsandets hus och en mångsidig stadsupplevelse. Det bjuder på kunskap, nya färdigheter och berättelser, och är lättillgänglig för inlärning, inlevelse, arbete och avkoppling. Det är ett modernt bibliotek och en levande och funktionell mötesplats till för alla stadsbor.