multi-functional culture venues

Sellosalen

Sellosalen, som ligger i anslutning till köpcentret Sello i Alberga i Esbo, är en av huvudstadsregionens akustiskt sett mest högkvalitativa konsertsalar och har plats för 400 personer. Årligen ordnas cirka 300 evenemang i Sellosalen. Programmet innehåller konserter, både inom klassisk- och populärmusik , opera, dans, teater och barnkultur.

Utställningscentret WeeGee

WeeGee, i Hagalund i Esbo, är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925-1992). Utställningscentret har två museer: EMMA - Esbo moderna konstmuseum och Esbo stadsmuseums KAMU. I WeeGee finns också cafét Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop. Futurohuset på bakgården, ritad av arkitekt Matti Suuronen, har öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt.

Fritt inträde till hela huset fredagskvällar kl 17-19.