Specialmuseum

Musikmuseet Fame

Fame är ett modernt musikmuseum och ett hedersgalleri för finsk musik. Den finska musiken och dess artister uppvisas i det nutida och funktionella musikmuseet, som utnyttjar dagens teknologi på ett modernt sätt.

Vanda lantbruksmuseum

Vanda lantbruksmuseum i Vandadalen bjuder besökaren på en nostalgisk resa i det gamla Helsinges händelserika historia. Människornas vardagsliv i den tidigare agrarbetonade kommunen levandegörs med föremål och glimtar från gångna tider.

Aleksis Kivis födelsehem

Finlands nationalförfattares Aleksis Kivis födelsehemär beläget i Palojoki i Nurmijärvi, i den trakt som beskrivs i Sockenskomakarna och Sju bröder. Barndomshemmet var viktigt för Aleksis Kivi även under hans år i Helsingfors och Sjundeå.

Den nya basutställningen presenterar Aleksis Kivis liv och verk, funderar över myter som förknippas med Kivis person och författarskap och förklarar den tidens samhälle.

I utställningen kan man även se kortfilmen "Aleksis Kiven askelissa" (I Aleksis Kivis fotspår), lyssna på Kivis texter och testa kännedomen om Kivi i ett språkspel.

För barn finns bl.a. en miniatyr över gården som man kan leka med.

Finlands Järnvägsmuseum

Finlands Järnvägsmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet presenterar landets järnvägshistoria i en trivsam 1870-talsmiljö, byggnader som i tiderna tillhörde den privata järnvägen mellan Hyvinge och Hangö. Museet ligger i Hyvinge cirka 60 kilometer norr om Helsingfors.

Basutställningen berättar om Finlands järnvägars historia med fokus på järnvägsresor, lokens och vagnarnas utveckling samt järnvägsarbetarnas yrkeskår. Museets basutställning har spritts ut i olika byggnader på museiområdet: tre utställningshallar, lokstallet, stationen och kasernen.

På museet ordnas årligen flera evenemang. Största delen av dessa är under sommarmånaderna, då museets vackra park kan användas.

Finlands Flygmuseum

Finlands Flygmuseum är ett specialmuseum på riksnivå där det visas civila och militära flygmaskiner samt segelflygplan, likaså stora mängder föremål med anknytning till flyget, som flygmotorer, propellrar, instrument, radioutrustning och modellflyg.

Även museibutik och café.

Ainola, Aino och Jean Sibelius hem

Ainola i Järvenpää var i 60 år hem för kompositören Jean Sibelius (1865-1957) och hans familj. Inredningen och föremålen är i originalskick och här finns en samling konstverk av Sibelius' samtida konstnärsvänner. Stockvillan, ritad av arkitekt Lars Sonck, blev färdig år 1904. Jean och Aino Sibelius har begravts i Ainolas trädgård.

Lottamuseet

Lottamuseet ligger i Syväranta vid Tusby strandväg. Lottamuseet är ett specialmuseum, som bevarar lottornas och Lotta Svärd Stiftelsens (1921-1944) historia och undersöker kvinnors frivilliga arbete som en del av vårt lands historia. Utställningen består av fotografier, föremål och multimediaförevisningar. Även specialutställningar, konserter och föredrag.

Museicafeterian Lottakantinen är känd för sitt mångsidiga sortiment samt sin vänliga personal och nostalgiska stämning.

KAMU Esbo historiemuseum

KAMU är en del av Esbo stadsmuseum som bevarar, samlar in och presenterar Esbos historia. KAMUs utställning Tusen berättelser om Esbo berättar om stadens historia från stenåldern till nutid.

Fritt inträde fredagskvällar kl 17-19 (första fredagen i månaden kl 17-21).

Helinä Rautavaaras museum

Helinä Rautavaaras museum är en färgrik och varm träffpunkt, fylld av fascinerande föremål från olika håll i världen. De etnografiska samlingarnas fokus läggs vid interaktionen mellan olika kulturer och vad de leder till. Museet baserar sig på Helinä Rautavaaras samlingar, som omfattar över 2500 konst-, ritual- och bruksobjekt från Asien, Afrika och Latinamerika.