Kulturcentrum

Kulturutrymmet Albatross

Albatross är ett mångsidigt kulturutrymme med ett galleri, ett mysigt te- och vardagsrum och en bokhandel. Det är ett hem för finsk-ryskt kulturutbyte och samarbete. I programutbudet finns små högkvalitativa kulturevenemang, föreläsningar, workshops och lektioner av ryska och finsk-ugriska språk.
Samfundet Finland-Ryssland ansvarar för aktiviteterna på Albatross.

Luckan

Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcenter. Luckan betjänar i samhälleliga frågor och erbjuder också kulturverksamheter som aktiviteter för barn, unga och invandrare.

Utställningscentret WeeGee

WeeGee, i Hagalund i Esbo, är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925-1992). Utställningscentret har två museer: EMMA - Esbo moderna konstmuseum och Esbo stadsmuseums KAMU. I WeeGee finns också cafét Cafe Zoceria WeeGee och museibutiken EMMA Shop. Futurohuset på bakgården, ritad av arkitekt Matti Suuronen, har öppet för allmänheten från maj till september. Utställningar finns också på Studio Suuronen. WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt.

Fritt inträde till hela huset fredagskvällar kl 17-19.

Månsasgården

Månsasgården som öppnades 2016 är en lokal med mångahanda kultur- och fritidstjänster för alla. I byggnaden fungerar Månsas bibliotek, ungdomscentralen och arbetarinstitutet samt café Månsas Deli.

Nordhuset

Nordhuset erbjuder på ett mångsidigt utbud kulturevenemang, varierande utställningar i galleriet samt konstfostringsverksamhet för barn, ungdomar, daghem och skolor. Programmet omfattar filmer, matinéer samt konserter för både vuxna och barn. I byggnaden finns även Nordsjö bibliotek och bokkaféet Pokkari.