Arboretum

Nackböle arboretum

På 1800-talet och en bit in på 1900-talet hade alla herrgårdsägare med självrespekt ett eget arboretum. Nackböle arboretum var Jakob Kavaleffs utställningspark. Han tyckte särskilt mycket om barrträd av olika slag och skaffade frön och plantor från utlandet och experimenterade med dem i sin plantskola och i arboretumet. De första träden planterades 1905. År 1961 övergick arboretumet i Helsingfors stads ägo.

Under det senaste årtiondet har speciellt trädsorterna ökat genom planteringar och sammalagt finns det i arboretumet över 750 växtsorter från olika delar av världen. Nya informationsplakat och stigar gör det lättare för besökare att bekanta sig med området och dess trädsorter och växter.

Mejlans arboretum

Mejlans artrika parkarboretum ligger på Mejlans gårds tidigare åkermarker, i en dal mellan tre bergsklippor och mellan Johannesbergsvägen och Mejlansvägen. Den drygt tre hektar stora fridfulla och frodiga parken presenterar träd och buskar som är vanliga i bebyggd miljö. Här finns över 300 träd- och buskarter och över ett hundratal buskrosor. Parkavdelningen anlade arboretet 1967 som besöks- och observationspark för alla som är intresserade av växter. Träden och buskgrupperna är försedda med namnskyltar för att växterna ska vara lättare att känna igen.

En specialitet i Mejlans arboretum är dess rosarium, samlingen av buskrosor.

Arboretumet i Vik

Arboretumet i Vik grundades 1969 främst för forsknings- och undervisningssyften. Idag är den samtidigt en del av Helsingfors motions- och friluftsområden. Området omfattar ca.20hektar med ca. 250 träd och buskar, både inhemska och arter som införts till Finland från andra håll i världen, främst från den nordliga delen av jordklotet, från områden vars klimat liknar den finska.

Alprosparken i Haga

Alprosparken i Haga, ofta kallad Rhododendronparken, är en unik pärla bland parkerna i Helsingfors. Alprosparken är både en park öppen för allmänheten och ett försöksområde för universitetets växtförädling. Parken har två delar: i den södra delen växer städsegröna rhododendron, medan man i den norra delen, på andra sidan om kraftledningen, har planterat trädgårdsazaleor som fäller sina blad på hösten. Parkens blomsterprakt är som bäst i början av juni. Azaleorna inleder blomningen först och en del av dem blommar ännu efter midsommaren, när rhododendronbuskarna redan har slutat blomma. Blomningen är inte lika riklig varje år, utan vanligen följs ymnig blomning av ett mer anspråkslöst år. Tallarna bildar ett tak för buskarnas blomsterprakt. Under blomningstiden lockar den vackra sevärdheten tusentals Helsingforsbor och trädgårdsentusiaster.