Bibliotek

Finlands nationalbibliotek

Nationalbiblioteket är inte bara ett bibliotek utan också en sevärdhet och ett kulturobjekt med utställningar och kulturevenemang. Bibliotekets huvudbyggnad är ritad 1836 av arkitekt C.L. Engel och byggd mellan åren 1840-45. Nationalbibliotekets huvudbyggnad är ett av de mest kända minnesmärkena över den empiriska arkitekturen under 1800-talets första hälft i Finland och betydande även bland de offentliga biblioteken i Europa. Rotundan är en tillbyggnad av arkitekt Gustaf Nyström uppförd 1902-1906.

Richardsgatans bibliotek

Rikhardsgatans bibliotek i centrum har berikat helsingforsbornas liv allt sedan 1882. Arkitekt Theodor Höijer planerade byggnaden i nyrenässansstil (1881) och den fungerade som Helsingfors huvudbibliotek ända till år 1986.

I dag är Richardsgatans bibliotek framför allt ett konstens hus, bl.a. med sin unika konstnärsboksamling som grundades år 2000 och som omfattar nästan 500 verk. Bibliotekets utställningsverksamhet är livligt och det ordnas utställningar i bibliotekets alla tre våningar. I Rikhardsgatans bibliotek finns även ett artotek som förmedlar konstverk. Artoteket, samt de två gallerierna, Arhur och Richard, som verkar i samband med det, upprätthålls av Konstnärsgillet i Helsingfors.

I biblioteket ordnas också regelbundet olika litteratur- och musikevenemang.

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en nordisk kulturinstitution som ligger i Helsingfors och som är en del av det officiella nordiska samarbetet. Verksamheten har tre delar. Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets fyra kulturstödprogram, driver ett bibliotek och kulturcenter i Helsingfors centrum samt ordnar evenemang.