Sällsynthet i Helsingfors: fästningar från första världskriget

Patterimäki (“Battery Hill”) in Pajamäki
Lead text
I Helsingfors skogar och parker finns tiotals fästningskonstruktioner som byggdes under första världskriget. Fästningarna är i gott skick, eftersom det förekom få strider i dem. Det finns fortfarande mycket kvar av dessa fästningar och det är lätt att besöka många av platserna.

Helsingfors försvar stärktes under första världskriget genom att man byggde en kedja av fästningar runt staden. Tidigare hade det byggts sjöfästningar, så de fortifikationer som byggdes på fastlandet kallades för Sveaborgs landfästningar. På 1910-talet var Finland en del av Ryssland och det yttersta syftet med Sveaborgs landfästningar var att skydda S:t Petersburg, ifall tyskarna skulle anfalla staden via det finska fastlandet. Utanför Helsingfors fanns dessutom en bas för Rysslands Östersjöflotta som man ville skydda.

På 1910-talet var fästningskonstruktionerna Finlands största byggarbetsplats och hit kom män från hela landet för att delta i ”batteriarbeten”. Även kinesiska arbetare deltog i byggandet av fästningarna. Arbetet var tungt och arbetarskyddet dåligt. Många arbetare skadades och dog under byggnadsarbetena.

I Helsingfors fästningar förekom just inte några strider och de är därför fortfarande i gott skick och det är också lätt att besöka dem. Fästningarna skyddades på 1970-talet. I Estland runt Tallinn byggdes också fästningar och även där finns hela konstruktioner. I Centraleuropa var striderna intensiva och där finns endast relativt få fästningskonstruktioner som är lika väl bevarade.

Svedängen

Brasparken i Svedängen är den bästa platsen att uppleva 1910-talets fästningar, eftersom konstruktionerna grävdes upp på ett förträffligt sätt åren 1997–2000 och man har tagit väl hand om dem. Det är lätt att röra sig i Brasparken på bottnen av de förbindelseleder som grävts ner i berggrunden och stärkts med betong. Till fästningen hör skyddsrum, maskingevärsställningar, en strålkastarställning och en utkikspunkt. I Brasparken finns bra skyltar som berättar om fästningens historia. Hit är det också lätt att göra en utfärd med barnen.

Hur kommer jag dit? Buss 63 från järnvägsstationen till Svedängen. Stig av vid Svedängsvägen. Brasparken är på högra sidan av vägen bakom husen.       

Smedjebacka

Batteribacken i Smedjebacka finns på en backe där befästningar byggdes på krönet och sluttningarna. Backen är befäst i alla riktningar. I förbindelselederna kan du gå framför allt på våren och hösten, då de inte är igenvuxna. På backen finns skyddsrum och i åtminstone ett kan du gå in i. På 1950–70-talet sprängdes taket i flera skyddsrum för att förhindra att lösdrivare bosatte sig i dem.

På krönet av Batteribacken fanns också ett luftvärnsbatteri som under andra världskriget skyddade Helsingfors mot ryska bombningar. På backkrönet finns fortfarande batteriets skyddsmurar. I Smedjebacka tjänstgjorde under kriget konstnären Tom of Finland, som senare blev känd för sina homoerotiska teckningar. Intill Smedjebacka finns Sockenbacka station och där hölls i ett tåg i skydd av luftvärnsbatteriet regeringsförhandlingar 1944.

Hur kommer jag dit? Med A-tåget till Sockenbacka station. Gå över bron söderut och du är vid Batteribackens fot.

The fortifications at Skatanniemi are close to the sea
Show in landscape format
Off

Skataudden

Skatauddens fästning är den enda basen av Sveaborgs fästningar som finns på fastlandet. De övriga baserna finns i skärgården. Skatauddens fästning finns på det gröna friluftsområdet Nybondas. Där finns naturstigar och grillplatser. Fästningen byggdes 1916 och har ett lager, ett skyddsrum för manskap och plats för fyra kanoner som försvarade Helsingfors östra havsområde.

Det har varit svårt att besöka med baserna med sjöfästningar, eftersom en stor del av dem fortfarande är militära områden. Utöver basen på Skataudden kan allmänheten besöka fästningarna på Mjölö och Rönnskär.

Hur kommer jag dit? Från Nordsjö metrostation med buss 90 till Solvindsgatan. Därifrån en promenad på cirka 2 kilometer från Nybondasvägen. Fästningen finns intill Skatauddens väg.

Show in landscape format
Off

Svarta backen

Svarta backen i Nordsjö är den östligaste basen av landfästningarna. Det är det bästa stället att se grottorna som ingår i Sveaborgs landfästningar, även om de på sin tid aldrig färdigställdes. Av säkerhetsskäl är det dock orsak att beundra Svarta backens fästningar på ett litet avstånd och också i grottorna samt på vissa djupa ställen i skyttegravarna finns det risk för att besökaren halkar på klippblocken. Det har till exempel inte byggts några hinder på området, eftersom platserna är skyddade fornlämningar.

I Svarta backens västra kant har man grävt en djup ravin med två grottor på bottnen (koordinaterna 60.237866, 25.138684). Platsen är sevärd även om grottorna ofta är täckta av vatten. På Svarta backens krön finns en grotta som är öppen i båda ändarna (koordinaterna 60.235922, 25.142870). Grottorna var avsedda att skydda manskap och materiel.

Runt Svarta backen löper också långa kedjor av förbindelseleder, men på grund av den svårtillgängliga terrängen är det besvärligt att närmare se dem. Genom Svarta backen går en gammal kanonväg på vilken man transporterade materiel till basen.

Hur kommer jag dit? Från Mellungsbacka metrostation med buss 818. Stig av vid Kallviksvägens hållplats. Svarta backen finns på östra sidan av vägen. Sevärdheterna hittar du genom koordinaterna ovan.   

Munksnäs

För Sveaborgs landfästningar byggdes utöver förbindelseleder och eldhärdar också kanonbatterier. Rester av sådana finns bland annat i Kvarnbäcken och Forsby, men det bästa sättet att se dem är batteriplatserna i Gert Skyttes park i Munksnäs. År 1916 byggdes i berggrunden ställningar för två gigantiska kanoner med en räckvidd på 25 kilometer. Byggandet av Helsingfors kanonbatterier slutfördes aldrig, men batteriet i Munksnäs var det som blev mest färdigt. I berggrunden under batteriet schaktades två grottor för manskap och ammunition. Den ena grottan har rasat och den andra är stängd.

På berget finns också en kanon från andra världskriget som ett minne över den luftvärnsenhet som då fanns på platsen.

Hur kommer jag dit?  Med spårvagn 4 till ändhållplatsen i Munksnäs. Gå söderut längs Simmarstigen och gå upp på klippan bakom Statens gästhus. Batterierna finns i terrängen mellan Fiskartorpsvägen och Uddvägen. På platsen finns inga skyltar, men det är ändå lätt att hitta dit.

Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
I Helsingfors skogar och parker finns tiotals fästningskonstruktioner som byggdes under första världskriget. Fästningarna är i gott skick, eftersom det förekom få strider i dem. Det finns fortfarande mycket kvar av dessa fästningar och det är lätt att besöka många av platserna.