Helsingfors konstgallerier: 8 tips

A long and wide corridor stretches ahead, on either side are large colourful paintings by Alvar Gullichsen. In the middle of the corridor are two plinths holding pure white geometrical sculptures.
Swedish

Utbudet av modern konst i Helsingfors ser du bäst genom att besöka gallerierna. Det är bra att veta att gallerierna alltid är avgiftsfria och alla är välkomna att se den aktuella utställningen. Största delen av gallerierna presenterar sinsemellan mycket olika slags konstnärer.

Anna Tuori
Konstnär
Anna Tuori

Helsinki Contemporary 

Helsinki Contemporary är ett trendigt galleri som fokuserar på konstnärer av den yngre generationen. Galleriet finns intill Gamla kyrkans park. Galleriet presenterar fräscha utställningar och har etablerat sin plats. Till vernissagerna kommer ofta gamla och unga hipsters. 
Bulevarden 10

Galerie Anhava

Anhava presenterar både abstrakt och visuell konst, antingen på en eller två våningar. Galleriet litar på modern och minimalistisk konst men visar också modern konst som kommer med nya attityder och friska vindar. Ofta är det utställningar med nordiska konstnärer. Målningar, fotografier, skulpturer, videor och material från både etablerade och nya konstnärer.
Fredriksgatan 43

Huuto och Rankka

Galleri Huuto är ett konstnärsdrivet galleri. Här visas utställningar från många olika konstområden med både nya och etablerade konstnärer. Den stiliga gallerilokalen finns i Teknologiska högskolans tidigare laboratoriehallar vid Eriksgatan. Bredvid Huuto finns galleriet Rankka som ofta har utställningar med konstnärer som skapar sin karriär utanför det mest pråliga gallerifältet.
Eriksgatan 36

Galerie Forsblom

Om utställningarna på Oksanengatan fokuserar på småskaliga och luftiga utställningar, presenterar Galerie Forsblom storskaliga och tunga utställningar. I galleriets urval ingår såväl kända internationella och inhemska konstnärer men också konstnärer som befinner sig i början av sin karriär. Utställningarna fokuserar huvudsakligen på målningar och skulpturer. Den stora lokalen intill Gamla kyrkans park indelas i allmänhet i två huvudutställningar, och dessutom kan det finnas ytterligare en egen utställning i den lilla studiolokalen.
Lönnrotsgatan 5/Georgsgatan 22

Heino

I gallerilokalen visas ofta sakliga utställningar. Besökaren kan i galleriet se både elegant papperskonst och videoinstallationer. Galleriägaren är inte alltid närvarande i lokalen. Men lokalen har videoövervakning, så det lönar sig ändå att bete sig korrekt.
Nylandsgatan 16-20

SIC

SIC är ett konstnärsdrivet galleri som presenterar verk av både nya och etablerade konstnärer. Galleriet har byggts i en kontorslokal i Gamlas och visar välplanerade utställningar. I lokalen visas ibland minimalistisk och snygg konst, ibland sjabbig och klimpig konst – men ändå kvalitetskonst som gjorts med olika redskap.
Potpurristigen 3-5

Kosminen

Galleri Kosminen visar i synnerhet utställningar med nya konstnärer. Många olika slags redskap och framföranden används. Den icke-vinstdrivande konstnärsdrivna lokalen presenterar konst bl.a. i form av performanser och fotografier eller videor och målningar. Kosminen har också evenemang och diskussioner samt egna Khaos-trycksaker. Det ungdomliga galleriet är inbjudande och lockar till ett nytt besök.
Båtsmansgatan 13

Sinne

Pro Artibus-stiftelsens galleri Sinne finns i Helsingfors centrum och visar ofta abstrakta och opretentiösa utställningar. Kännetecknande för utbudet är att det är minimalistiskt och snyggt. Det finns dock ett brett spektrum av utställningar, från utställningar upphängda på väggar till ambitiösa video- och föremålsinstallationer. Även attityderna varierar från allvar till lekfullhet.
Stora Robertsgatan 16

Simple liftup
Show image on the left
Off
Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Utbudet av modern konst i Helsingfors ser du bäst genom att besöka gallerierna. Det är bra att veta att gallerierna alltid är avgiftsfria och alla är välkomna att se den aktuella utställningen. Största delen av gallerierna presenterar sinsemellan mycket olika slags konstnärer.