Centralparken

Thumbnail
Thumbnail
https://citynature.eu/fi/kohde/keskuspuisto/
Matko ID
906

<p>Den tio kilometer långa Centralparken omfattar tusen hektar. Den börjar alldeles nära centrum i Dal och slutar i Tomtbacka vid stadens norra gräns. I centrum består den av urban kulturpark, i de vidsträckta mittpartierna av friluftsskog och i Tomtbacka av urskog och odlingsmark. Den är en utmärkt representant för sydkustens rika och omväxlande natur. Fyra naturskyddsområden hör till parken: Långforsens backlund, Tomtbacka urskogsområde, Nackböle arboretum och strandlunden i Grotens fors.
</p>
<p>Centralparken är ett mångsidigt område och ett mycket populärt friluftsområde.</p>

Helsinki

60.197479248047, 24.915189743042

Opening hours
Monday: 0:00-24:00
Tuesday: 0:00-24:00
Wednesday: 0:00-24:00
Thursday: 0:00-24:00
Friday: 0:00-24:00
Saturday: 0:00-24:00
Sunday: 0:00-24:00