Zanele Muholi: Zazise

Swedish
2022-02-04T11:00:00
2022-05-29T18:00:00
Zanele Muholi är en sydafrikansk LGBTQIA+ aktivist och en av vår tids mest betydande moderna fotografer. <p>Zanele Muholi är en sydafrikansk LGBTQIA+ aktivist och en av nutids mest betydande moderna fotografer.&nbsp;</p>
<p></p>
<p>Zazise betyder på språket isiZulu att ”göra sig själv känd” eller att "skaffa kunskap". Sedan 2000-talet har Zanele Muholi dokumenterat LGBTQIA+ människors, lesbiska, homosexuella, bisexuella, transkönade samt queera och intersexuella människors, liv i Sydafrika och annorstädes i världen.</p>
<p></p>
<p>På utställningen Zazise finns det verk från över två decennier och den bjuder också på en överblick över Muholis porträtt från olika tidsperioder. Muholis genombrottsverk Only half the picture behandlar representanter för sydafrikanska minoriteter som fallit offer för hatbrott. Muholi vill komma bort från det stereotypa sättet att presentera offer och hens verk öppnar en vidare och intimare vinkel mot LGBTQIA+ människornas liv. I porträttserien Somnyama Ngonyama – ‘Hail the Dark Lioness’ undersöker Muholi rasism, exotism och sexualpolitik. Installationerna som är uppbyggda av vardagliga föremål och kompositionen påminner om historiska bilder från kolonisationstiden.</p>
<p></p>
<p>Finlands fotografiska museum, K1</p>
<p>4.2.–29.5.2022 må-fre kl 11-20, lö-sö kl 11-18</p>
<p></p>
<p>Inträde 6/12€, under 18 år fritt inträde</p>
Location
Finlands fotografiska museum K1
Mikaelsgatan 1, Kämp Galleria
Helsingfors
00100

60.16795, 24.946033

https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv
Offers: is free
Not free
Sticky in todays events
Off