Tove Jansson

Swedish
2017-01-26T23:00:00
2022-12-30T23:00:00
Tove Jansson (1914–2001) har målat vissa av de mest älskade konstverken i helsingforsarnas konst… <p>Tove Jansson (1914–2001) har målat vissa av de mest älskade konstverken i helsingforsarnas konstsamling. HAM har reserverat en del av sina utställningssalar för att presentera Janssons produktion och liv.</p><p>I den nya hängningen av utställningen får freskerna Fest i stan och Fest på landet samt skisserna för väggmålningarna i Aurora sjukhus sällskap av väggmålningarna från Strömbergs fabrik i Sockenbacka, Vilostund efter arbete och Elektricitet. Besökarna hade möjlighet att följa konserveringen av verket Elektricitet. Det var möjligt tack vare sponsring från Moomin Characters Oy.</p><p>Hängningen kompletteras av Paavo Tynells armatur från restaurang Stadshuskällaren, som var freskernas Fest i stan och Fest på landet ursprungliga plats.</p><p>Tove Jansson fick sitt första betydande beställningsarbete år 1945 av det eltekniska industriföretaget Oy Strömberg Ab. Fabriksdirektören, en familjebekant till Janssons, beställde en väggmålning till matsalen i fabriken i Sockenbacka. Tove ville hjälpa arbetarna att koppla av och målade en vilostund. Beställaren ville dock att motivet skulle anknyta till fabrikens verksamhet, så Tove gjorde en målning till. Dess motiv med blixtar och högspänningsledningar var klart och tydligt elektricitet. I samband med reparationsarbeten på fabriken på 1960-talet togs målningarna ner och donerades till Helsingfors stad.</p><p>Personal- och representationsrestaurangen Stadshuskällaren öppnades i Helsingfors stadshus 1947.  Den pryddes, utöver av Toves Janssons fresker, av bland annat en reliefgrupp av Michael Schilkin. Fönsterrutorna hade etsade verk av Yrjö Rosola. Lokalens armaturer, som visas på utställningen, formgavs av Paavo Tynell (1890–1973), som ritade armaturer till talrika offentliga lokaler. Lokalen var en representativ och enhetlig modernistisk interiör av sin tid. När personalmatsalen flyttade 1965 revs lokalen och inte mycket av inredningen blev kvar. Konstverken fogades till stadens konstsamling.</p><p>Tove Jansson är en verklig multitalang inom konst. Hon var bildkonstnär, författare, serietecknare, illustratör och manusförfattare och allra bäst känd som mumintrollens skapare.</p><p>Toves berättelser i ord och bild har berört otaliga mäniskor runtom i världen.</p>
Location
Helsingfors konstmuseum HAM
Södra Järnvägsgatan 8
Helsingfors
00100

60.170155, 24.930195

https://www.hamhelsinki.fi/sv/exhibition/tove-jansson/
Offers: is free
Not free
Offers: info URL
https://www.hamhelsinki.fi/sv/for-besokare/