Riddarhuset

Thumbnail
https://www.riddarhuset.fi/sv/start/
Matko ID
437

<p>G.T Chiewitz nygotiska skapelse stod färdig 1862. Vid 1863 års lantdag kom huset att användas som sammanträdeslokal för samtliga fyra stånden, då Ständerhuset ännu inte byggts. Även idag är Riddarhuset ett i högsta grad ett levande hus. En stor del av inredningen är samtida med byggnaden, vilket gör att huset har museala kvaliteter, men i denna historietyngda miljö pågår dagligen full aktivitet.
</p>
<p>Riddarhusets festliga utrymmen uthyrs för tillställningar där en speciell inramning i en unik miljö eftertraktas, som t.ex. konserter, seminarier och representationstillfällen för företag och föreningar.</p>

Riddaregatan 1
00170
Helsingfors

60.169807434082, 24.95601272583

Opening hours
Monday: All day open
Tuesday: All day open
Wednesday: All day open
Thursday: All day open
Friday: All day open
Saturday: All day open
Sunday: All day open