Det underjordiska Helsingfors

Ilmakuva Temppeliaukion kirkosta
Lead text
Helsingfors torde ha världens enda underjordiska generalplan. Byggandet av ett omfattande underjordiskt nätverk inleddes på 1980-talet och byggandet fortsätter. Det finns närmare 10 miljoner kubikmeter underjordiska lokaler och tunnlar i Helsingfors. Bland annat finns ett konstmuseum och en kyrka samt en simhall och en karting-bana. Alldeles under stadskärnan finns också en 40 meter djup konstgjord sjö.
A small group of people climb and chill out on the skylight domes of Amos Rex in Lasipalatsi Square. It's an overcast day, and the Amos Rex building can be seen in the background.
Show in landscape format
Off

Underjordiska utrymmen har en central roll i byggandet och den ekologiska utvecklingen av staden. Underjordiska lokaler kan ge plats för ett ”grönt tak” på marken. Lokaler och funktioner som är helt underjordiska påverkar inte områdets estetik och lämnar således plats för naturlig markyta och växtlighet.

Amos Rex

Det är vanligt att museerna byggs ut under gatunivån också på andra håll i världen. I fallet Amos Rex var utgångspunkten för planeringen ovanlig. Amos Rex har snabbt blivit en populär arkitektonisk sevärdhet. Konstmuseets underjordiska läge framhävs inte, utan snarare tvärtom. Du märker inte att du förflyttar dig till museets underjordiska lokaler. Naturligt ljus strömmar in i byggnaden från de ljusöppningar som byggts på Glaspalatsskvären. Utan de underjordiska lokalerna skulle Amos Rex inte ha kunnat byggas i Helsingfors stadskärna.

Tempelplatsens kyrka

Tempelplatsens kyrka i Främre Tölö lockar besökare från hela världen. Stenkyrkan invigdes 1969 och är Finlands populäraste arkitektoniska landmärke inte endast bland moderna byggnader utan också bland historiska byggnader. Kyrkan har årligen ca 850 000 besökare.

Itäkeskus swimming hall is located underground
Show in landscape format
Off

Simhallen och skyddsrummet i Östra centrum

Simhallen och gymmet i Östra centrum har medfört bättre tjänster för kunder som hör till etniska minoriteter: hallen införde ett unisex-omklädningsrum hösten 2018. Simhallens och gymmets lokaler finns på två underjordiska våningar, och i dem ryms upp till tusen kunder på en gång. Årligen besöker ca 400 000 kunder lokalen. Lokalen har schaktats i berggrunden och kan vid behov omvandlas till skyddsrum för 3 800 människor.

Ringbanan: tågstationerna vid flygstationen och Aviapolis 

Ringbanan ansluter Helsingfors flygstation och det närbelägna affärsområdet Aviapolis till Helsingfors närtrafiks tågnät. Linjen förenar också järnvägsstationerna i Vandaforsen och Dickursby till den tunnel som går under flygplatsen. Banans längd är 18 km och togs i trafik 1.7.2015. Biljettpriserna är från 4,10 euro (ABC-biljett) och restiden är 42 minuter till Helsingfors huvudjärnvägsstation. Gå till HRT:s webbplats.

Underground walking routes in Helsinki city center, Q-Park Finlandia
Show in landscape format
Off

Underjordiska promenad- och shoppingrutter

Underjordiska utrymmen som är öppna för allmänheten är huvudsakligen underjordiska parkeringsplatser och metrostationer. Under staden finns också promenad- och shoppingrutter. En av dem är en rutt från köpcentret Kamppi och från busstationen till varuhuset Stockmann via köpcentret Forum. En annan rutt går från varuhuset Sokos till huvudjärnvägsstationen och Citycenter. Mellan Finlandiahuset och Helsingfors Musikhus finns också en underjordisk promenadrutt, som sträcker sig till andra sidan av Mannerheimvägen.

Parkeringshallar

Det finns knappt om utrymme i centrum och på markytan finns det endast ett fåtal lediga platser där man kan bygga. Därför fästs i dag allt större uppmärksamhet vid att de underjordiska lokalerna är attraktiva. Detta framgår bl.a. av hur parkeringsanläggningar och passagerna till dem inreds och planeras. Det finns flera ingångar till parkeringsgrottorna, men största delen är avgiftsbelagda och avsedda endast för kunder med bil. Du kan se parkeringsgrottorna bl.a. i P-Veturi i Östra Böle Rokkiparkki i Gräsviken och P-Redi i Fiskehamnen.

Lead text
En av de mest visionära framtidsplanerna är att förena Helsingfors med sin systerstad Tallinn genom en ca 100 kilometer lång tunnel under Finska viken.
Formula Center
Show in landscape format
Off

Arena Center Hakaniemi och Leikkiluola

Arena Centers och Leikkiluolas lokaler finns 30 meter under Hagnäs torg. HJär finns fyra planer för innebandy, futsal, handboll och badminton. Leikkiluola är en populär inomhuslekplats som ger barn i alla åldrar rolig sysselsättning året runt oberoende av vädret.

Formula Center Helsinki

Formula Center invigdes i oktober 1995 och är den enda underjordiska kartingbanan i Finlands och troligen hela världen.

Lauttasaari metro station escalators
Show in landscape format
Off

Metrostationer

Helsingfors metronät är världens nordligaste metro, dvs. tunnelbana. Den första metrolinjen öppnades för allmänheten i augusti 1982. Metron har 63 miljoner passagerare varje år. Metron har 2 linjer och det finns 25 stationer längs linjerna. Metron har en total längd på 35 km. Metron transporterar passagerare mellan östra Helsingfors förorter, Helsingfors centrum och Esbo stads västliga förorter. Linjen går under Helsingfors huvudjärnvägsstation och därifrån är det lätt att fortsätta färden med VR:s lokaltåg och med Ringbanans tåg till Helsingfors flygstation.

Underjordiska konstgjorda sjöar och spökmetrostationer

Under Helsingfors gator finns också många platser som allmänheten inte får besöka. Under Esplanaden finns energibolaget Helens konstgjorda sjö med 35 miljoner liter vatten. En annan underjordisk konstgjord sjö har Helen byggt i Böle.

I Viksbacka finns ett reningsverk som huvudsakligen byggts i ett berg och där avloppsvatten från 800 000 invånare behandlas. I stadsdelen Berghäll finns världens största värmepumpsanläggning som med samma process producerar fjärrvärme och fjärrkyla. Anläggningen ligger i en grotta som schaktats under Katri Valas park.

I anslutning till de nuvarande stationerna i Helsingfors metronät finns det extra metrostationer som tidigare byggts i syfte att utvidga metronätet. De tomma spökstationerna finns i Kampen och Hagnäs.

 

Som källa har använts broschyren “Underground spaces open to the public”, som Ilkka Vähäaho har skrivit för Helsingfors stadsmiljö.

Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsingfors torde ha världens enda underjordiska generalplan. Byggandet av ett omfattande underjordiskt nätverk inleddes på 1980-talet och byggandet fortsätter. Det finns närmare 10 miljoner kubikmeter underjordiska lokaler och tunnlar i Helsingfors. Bland annat finns ett konstmuseum och en kyrka samt en simhall och en karting-bana. Alldeles under stadskärnan finns också en 40 meter djup konstgjord sjö.