Tillgänglighetsanpassade naturupplevelser i Helsingforsregionen

Accessible park in Haaga
Swedish

Naturen i Helsingforsregionen lockar till promenader och avkoppling. I naturen känns tiden mindre jäktig och själen piggnar också till. Alla har inte möjlighet att röra sig längs smala spångar eller på knotiga stigar. Rutter som är jämna och tillräckligt breda möjliggör naturstunder för både personer med nedsatt rörlighet och för dem som rör sig med barnvagnar. Läs här tips om sju olika lättåtkomliga naturobjekt.

Mira Lainiola
Retkipaikka.fi

Borgnäsets naturstig och fågeltornet på Fårholmen

Utflykten till Borgnäset och Fårholmen är ett mer än tre kilometer långt tillgängligt äventyr i skog, strandvass och på långa spångar. Naturstigen Luonnon syli (sv. Naturens famn) har ett välbefinnandetema och går längs en frodig klibballund, passerar en vassrugg och kikar in i en björkgränd. Naturstigen är cirka en km lång. Längs stigen finns infoskyltar i trä som lägger fram filosofiska tankar och uppmuntrar till att uppleva miljön. Vid stigen finns trevliga träbänkar, en picknickplats med bord samt ett fågeltorn med en spegel som reflekterar utsikten. Karta över Gammelstadsviken med infoskyltar och mobilpositionering finns på sidan citynature.eu.

Naturstigen har direkt förbindelse till Fårholmen genom en stämningsfull och tillgänglighetsanpassad spång. Längs den bryggliknande spången finns bredare platser som gör det enkelt att passera mötande trafik och dessutom finns utsiktsplattformar. Stigen går i en vassrugg och mellan träd samt leder slutligen till en rymlig fågelskådningsplattform på Fårholmen. Det lönar sig också att ta med en kikare i ryggsäcken, eftersom det från utsiktsplatsen öppnar sig en utsikt över Gammelstadsvikens fågelvatten. I närheten av Borgnäsets parkeringsplats finns en tillgänglig fiskeplats och en vanlig bajamaja.

Var? Parkeringsområdet söder om Åminnevägen, varifrån det är 100 m till naturstigen och 200 m till Fårholmens spång

Naturstigen på Stenudden

Stenudden finns nära Hertonäs och Brändö. Stenudden lämpar sig bra för en tillgänglig skogsutflykt. Den omgivande gamla skogen lockar besökaren att stanna upp och i lugn och ro sätta sig på bänkarna vid naturstigen. Den 330 meter långa stigen är täckt med stenmjöl och presenterar träslag och hjälper till med att identifiera fåglar. Stigen har utmärkts med trädmärken och har ett räcke som styr färden. På infotavlorna finns punktskrift och reliefbilder. Naturstigen slutar vid en fågelskådningsplattform intill Gammelstadsvikens landskap. Från plattformen kan du se svanar, sothönor eller rentav en berguv. I området ordnas också fladdermössutfärder.

Fågelskådningsplattformen och regntaket bredvid lämpar sig bra för en picknick. Hösten bjuder på blåbär och under sommaren finns vid naturstigen en miljökonstutställning som ordnas av de lokala invånarna. Avståndet från Brändö metrostation till naturstigen är 1,5 km och går delvis längs kanten av en sandväg. I startpunkten för naturstigen finns en parkeringsplats för rörelsehindrade. Stenuddens egentliga parkeringsplats är 300 meter längre bort. Rekreationsområdets utomhustoaletter står till besökarnas förfogande under sommaren, men det finns ingen tillgänglighetsanpassad toalett.

Var? Stenudden, Rajatie, vändning vid Skepparvikkrokens vägslinga

Seurasaari Open-Air Museum in Helsinki
Show in landscape format
Off

Fölisön

Fölisön erbjuder hela skalan av tillgänglighetsanpassade naturupplevelser mitt i staden. Fölisön finns på en ö som du kan nå längs en bro och här kan du uppleva stämningsfulla stunder vid havet, i skogen och också vid lägereldar. På våren kväker grodorna i dammarna. På sommaren kan du få se en rödbena med sina ungar. Har du nötter i handflatan kommer fåglar flygande för att stifta bekantskap med dig. Egen mat kan du grilla vid lägereldar, dit Helsingfors stad regelbundet levererar ved. Bredvid grillplatsen finns på veckoslut och helger kl. 11–16 en kiosk som är öppen samt en tillgänglig grön citytoalett.

Huvudlederna på Fölisön får vinterunderhåll och är relativt lätta att använda året runt. Under sommarsäsongen kan du gå runt ön längs en strandväg på tre kilometer. Fölisöstiftelsen har klassificerat vägen som tillgänglighetsanpassad, men krävande. Det finns ett stort antal bänkar på ön där du kan ta en paus under promenaden. En karta med lättåtkomliga rutter, sevärdheter och mobilpositionering finns på webbplatsen citynature.eu. På drygt 20 minuter kommer du från Helsingfors centrum med buss 24 intill den stiliga träbro som leder till ön. Du kan också köra till Fölisön med en bil för personer med funktionsnedsättning, men inte parkera där. Bredvid bron finns parkeringsplatser, men där finns inga separata parkeringsrutor för rörelsehindrade.

Var? Fölisön, Mejlans

Alprosparken i Haga

Den glödande alprosparken i Haga överraskar besökaren. Många har hört om blomsterprakten i rhododendronparken, som den också kallas, men parkens hela skönhet förstår man först efter ett besök. Det bästa är att man kan röra sig obehindrat i alprosparken. De äldsta alprosorna planterades 1975 och nu kan du beundra de höga blomtopparna från utsiktsplattformar. I alprosparken kan du röra dig längs både breda sandvägar och obehindrat längs spångar röra dig bland buskarna. I den åtta hektar stora parken kan du lätt uppleva en djungelstämning.

Utöver alprosor blommar och doftar i parken färggranna azaleor. Tusentals besökare kommer till parken under blomningstiden i början av juni. I synnerhet under veckosluten kan det förekomma rusning och då kan det bli trångt på spångarna. Det lönar sig att uppleva den gröna stämningen i rhododendronparken också utanför blomningstiden. Halvtama småfåglar och bordsgrupper gläder besökarna. Till alprosparken i Haga kommer du obehindrat från närliggande Hoplax tågstation.

Var? Degermyrvägen 37, Haga

Show in landscape format
Off

Omgivningen kring Naturens hus Villa Elfvik

Villa Elfvik ligger vid kanten av Bredvikens naturskyddsområde och är med sin omgivning en kompakt sevärdhet, och passar också bra som en första naturutflykt. På gårdsområdet vid Naturens hus finns ett fågeltorn vars nedre plan man når obehindrat längs en ramp. Från tornet kan man titta på fåglar och på somrarna finns det också kor som betar på området. Naturstigen Ut i naturen, 700 m, lämpar sig både för barnvagnar och rullstolar. Stigen slingrar i näromgivningen kring Naturens hus och leder till en fascinerande kajrutt intill vassruggen. Det finns ett trevligt båtskjul i området, en bordsgrupp för en picknick och ett litet lusthus, dit man bara kan ta sig längs trappor.

I Naturens hus kan man låna kikare, luppar och utflyktsmaterial som riktar sig till barn. I huset som är tillgängligt med rullstol finns en avgiftsfri naturutställning och ett café. Bredden på ytterdörrens dörröppning är 70 cm, men genom att öppna siddelarna blir den cirka en meter bred. Bredden på toalettdörröppningen är 70 cm. Naturens hus har sin egentliga parkeringsplats vid Elfviksvägen cirka 200 meter från huset. Sandvägen går ända fram. De närmaste busshållplatserna ligger vid Ring I, men de branta ramperna gör det svårt att komma hit med rullstol. Ville Elfvik är öppet mån.–fre. kl. 9–15 och sön. kl. 10–16. Caféet är öppet på söndagar och helgdagar då Naturens hus är öppet.

Var? Elfviksvägen 4, Esbo

Naturstigen vid Stickelbackabäcken

Stickelbackabäcken finns i nordöstra Helsingfors och är en pärla i stadsnaturen som har restaurerats till en öringbäck. Det långsiktiga arbete som utförts av aktiva miljövänner belönades som den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Naturstigen vid Stickelbackabäcken, 2 km, går i ett parkliknande landskap och här kan man bekanta sig med bäckens natur och öringens liv på nära håll. Många jämna broar är bra platser för att iaktta och lyssna. Lektiden som börjar i oktober får stora havsöringar att vandra upp i bäcken för att leka. I området kring Stickelbackabäcken trivs också den skojiga strömstaren, räven, grävlingen, den vitryggiga hackspetten och till och med flygekorren.

Under den snöfria tiden är naturstigen helt och hållet tillgänglig, med undantag för övergången vid Ring I. Bron är där så brant att den överskrider tillgänglighetskriteriet, men kan kringgås via tågstationen i Malmbågen eller Bocksbacka. Det finns bänkar längs bäcken och området kommer att få en plats för en picknickpaus. Webbplatsen Longinoja.fi är en utmärkt informationskälla och fungerar också som en guide på naturstigen, om infoskyltarna är svårlästa. Webbplatsen förklarar på ett omfattande sätt tillgängligheten, såsom vinterunderhåll och toaletter. Till början av naturstigen kan man anlända från Ladugårdsvägen, till exempel med buss 560. Parkeringsplatser finns nära huvudinfoskylten, på Haaga-Helias parkeringsområde. Från tågstationen i Bocksbacka når man de mellersta delarna av naturstigen.

Var? Huvudinfoskylten för naturstigen finns i Lerstrand (nedströms) och i Övre Malm intill yrkeshögskolan Haaga-Helia (uppströms).

Show in landscape format
Off

Storträsk i Sibbo storskogs nationalpark

Sibbo storskogs nationalpark introducerade en ny tillgänglig slinga sommaren 2019, som går från parkeringsområdet på Flatbergsvägen till sjön Storträsk. Det sympatiska lilla träsket kan ses längs de spångar och skogsstigar som går runt träsket. Runt träsket växer små tallar och rikligt med getpors. På våren kan man du få se kärlekskranka paddor eller snokar som på soliga dagar njuter av varma stenar. Storträsk är också populärt bland fiskare, eftersom man i träsket har planterat ut rikligt med regnbåge. Fisket är tillståndspliktigt.

Den lättillgängliga och tydligt markerade rutten sträcker sig från parkeringsområdet vid Flatbergsvägen till Storträsks strand. Den jämna stigen går i ett skogslandskap och är 1,5 kilometer lång. När du kommer till träskstranden har rutten en brantare uppförs- och nedförsbacke, vilket gör den sista korta delen av sträckan krävande. Forststyrelsen levererar ved till ett vedlider som finns i närheten av stranden, dit kommer du längs en lätt sluttande ramp. Intill vattnet finns ett rymligt picknickbord med bänkar och tak där du kan tända en lägereld. Byggnadsarbetena vid platsen pågår fortfarande när detta skrevs. Ytarbetena på skogsstigen håller på att slutföras, vägen från vedlidret till lägerelden görs mer framkomlig och vid sidan av de nuvarande toaletterna införs en tillgänglig toalett. Till startpunkten för utfärden kan du komma utöver med bil också med buss 719. Busshållplatsen vid Grankärrsvägen finns cirka 300 meter från parkeringsområdet vid Flatbergsvägen.

Var? Sibbo storskogs nationalpark, parkeringsområdet vid Flatbergsvägen

--------------------

Källor: Helsingfors stad, Esbo stad, Forststyrelsen, Vihreätsylit.fi, Fölisöstiftelsen, Longinoja.fi

Show image on the left
Off
Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Naturen i Helsingforsregionen lockar till promenader och avkoppling. I naturen känns tiden mindre jäktig och själen piggnar också till. Alla har inte möjlighet att röra sig längs smala spångar eller på knotiga stigar. Rutter som är jämna och tillräckligt breda möjliggör naturstunder för både personer med nedsatt rörlighet och för dem som rör sig med barnvagnar. Läs här tips om sju olika lättåtkomliga naturobjekt.