I Helsingfors kan du uppleva skogen mitt i staden

Vuosaari landfill hill, four people are jogging away from the camera, down a trail surrounded by meadow and trees that stretch into the distance.
Lead text
Helsingfors hör till de få huvudstäder i världen där den riktiga naturen kommer nära människan.

Att vistas i naturen inverkar positivt på den fysiska och psykiska hälsan: blodtrycket sjunker, stressymptomen minskar och du känner dig lugnare. I Helsingfors kan du uppleva skogen mitt i staden. På bara en halv timmes väg från centrum hittar du skog i naturtillstånd, lummiga lundar och gråa torrfuruträd. 

Med cykel tar du dig enkelt fram i staden, men också med metron kommer du behändigt ut i naturen direkt från centrum:

Portrait orientation, an aerial of a nature area dotted with trees and covered in wild grasses in autumn colours. A path intersects the picture from top to bottom.
Show in landscape format
Off

Centralparken: naturens frid i stadens mitt

Mitt i människovimlet tänker du kanske inte genast på att en helt annan värld öppnar sig alldeles intill Helsingfors hjärta. Genom Helsingfors sträcker sig över hundraåriga Centralparken, som i söder börjar från Tölöviken och slutar vid Tomtbacka och Vanda å, vid Helsingfors norra gräns. Centralparken är tusen hektar stort, dvs. motsvarar cirka 1 360 fotbollsplaner och är tio kilometer lång med en natur som väl representerar den rika och omväxlande naturen vid Finlands södra kust. 

I den täta skogen finns bra gömställen för djuren. Ekorre och fälthare är vanligast, men i Centralparken finns faktiskt också älg. I den tysta skogen hör man hackspettens hackande på långt håll.

I området finns hela fyra naturskyddsområden, av vilka var och en bildar en särskild helhet: 

  • I sluttningen ovanför Långforsen kan du beundra den naturliga forsen och den frodiga grandominerade lunden. 
  • I Tomtbackas urskog ser du trädens hela livscykel. I skogen, som är i ett naturligt tillstånd, finns allt från unga plantor till silvergrå rottorkade furor.
  • Vid Grotens fors växer en ädelträdominerad älvstrandsskog. Områdets specialitet är en cirka 200 år gammal vresalm som utsetts till naturminnesmärke.
  • I Niskala arboretum kan du studera både de finska skogarnas traditionella trädslag och mer exotiska träd från andra håll i världen. Arboretumet lockar också många fåglar. 
A small crowd of people standing in rows, watch as 5 cows race across the field from left to right, as they are let out for summer grazing at Viikki in Helsinki.
Show in landscape format
Off

Gammelstadsviken och Vik: se fåglar och får

Gammelstadsviken är känd som ett fågelparadis och är det största naturskyddsområdet i Helsingfors. Här har setts över 300 fågelarter. I synnerhet under våren lönar det sig att kliva upp i fågeltornen för att se när flyttfåglarna kommer. 

Från Gammelstadsforsen kommer du till naturstigen vid lunden på Borgnäset och därifrån längs en spång som för till Fårholmen. Ön som finns i Vik är skyddad och ett populärt utflyktsmål för lokala invånare. Från Fårholmen kommer du också till Granholmen, som är ett allmänt friluftsområde. Under sommaren betar får på ön.

Vik är Helsingfors geografiska centrum och här kan du också se kor som betar. En populär händelse bland barnfamiljer är att se när korna vid Viks undervisnings- och forskningsgård släpps ut på sommarbete. 

In the centre of the photo a hand is holding a mobile phone displaying a map of Nuuksio national park. In the background is a lake from the park viewed from above, surrounded by trees, some of which have become yellow in the autumn.
Show in landscape format
Off

Noux nationalpark: gå på vandringsfärd

Noux nationalpark finns i Esbo och här finns cirka 33 kilometer utmärkta vandringsleder samt kokskjul och campingområden. I Noux kan du vandra men också fiska, cykla, rida, klättra, plocka bär och svamp, bada och vintertid skida. 

De mest populära rundslingorna i nationalparken börjar intill Haukkalampis naturstuga. Samtliga rundslingor har varierande terräng och är 2–7 km långa. Noux lämpar sig bra för 1–2 dagars vandringsutfärder, eftersom det i parken finns kokskjul, campingområden och hyresstugor. 

I Haltias naturcenter som finns i Noux kan du hyra kläder, gummistövlar och ryggsäckar som är lämpliga för friluftsliv samt bekanta dig med den omgivande naturen via de aktuella utställningarna.

A close up of someone's hand reaching from the left to pick mushrooms from the mossy ground on Vuosaari. Apartments can be seen across the water in the distance.
Show in landscape format
Off

Kom ihåg allemansrätten

Medan den rena skogsluften piggar upp ditt sinne kan du samtidigt också nära din kropp, för här väntar olika bär och svampar varje år på att de ska plockas. Om du studerar allemansrätten får du säkert all glädje ut av din skogsutfärd.

Med allemansrätten avses var och ens rätt att utnyttja naturen oavsett vem som äger området eller innehar det.

  • gå till fots, skida och cykla i naturen, t.ex. i skog, på naturängar och vattendrag
  • rida
  • plocka bär, svampar och växter i naturen, sådana som inte är fridlysta
  • meta och pimpelfiska
  • åka med båt, simma och bada i sjöar och hav samt gå på isen.


Kom ändå ihåg att respektera naturen, djur och växter så att de inte skadas.
 

Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsingfors hör till de få huvudstäder i världen där den riktiga naturen kommer nära människan.