Vastuullisempien valintojen kriteeristö

A box of greens
Lead text
Vastuullisempien valintojen kriteeristöä on uudistettu vuoden 2020 aikana, ja se huomioi jatkossa entistä paremmin sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden. Myös ekologisen kestävyyden kriteerejä on päivitetty vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä elämänlaatuun vaikuttavia globaaleja muutosvoimia. Helsingissä tavoitteeksi on asetettu 60 prosentin päästövähennykset vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Tähän tarvitaan sekä isoja rakenteellisia muutoksia että arjen tekoja.

Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Se siivilöi MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja. Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa.

Banner text
Haluatko tutustua vastuullisempiin toimijoihin?
Mobile link text
Tutustu toimijoihin tästä
Icon type
TS heart

Me uskomme, että jokainen palveluntarjoaja on valmis tekemään asioita paremmin – siksi haluamme antaa kaikille yrityksille myös keinot ja alustan toimia entistä vastuullisemmin. Toiminnan kehittämisen työkalupakkinakin toimivissa kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta sekä sosiaalinen vastuullisuus, mutta myös esimerkiksi luonnon monimuotoisuus on huomioitu.

Lead text
Valitse vastuullisemmin -palvelu kutsuu mukaan kirittämään kohti kestävää kehitystä. Palvelu perustuu kriteeristöön, joka siivilöi Helsingin palveluja ravintoloista klubeihin ja nähtävyyksistä tapahtumiin.

Täyttämällä minimimäärän oman palveluluokkansa kriteereitä, toimija pääsee mukaan Valitse vastuullisemmin -palveluun ja erottuu MyHelsinki.fissä vihreällä kulmamerkillä. Osa kriteereistä on helpommin saavutettavia, kun taas toiset kriteerit vaativat pitkäjänteisempää työtä (esim. hiilijalanjäljen laskeminen ja kompensaatio). Kriteerien taustoja avataan palvelussa lyhyin selittein.

Tarkoituksena ei ole hakea kaikki kriteerit täyttäviä mallioppilaita vaan kannustaa tekemään vaikuttava määrä parempaan elämäntapaan johtavia ratkaisuja. Esimerkiksi käyntikohteiden kohdalla kriteeristön läpäisemiseen riittää yhdeksän kriteeriä 25:stä, majoitusratkaisujen kohdalla on täytettävä 15 kriteeriä 25:stä.

Kriteeristöstä on  haluttu tehdä saavutettava erilaisille toimijoille pienistä kahviloista suuriin hotelleihin, koska jokaisella on oltava mahdollisuus olla osa suurempaa muutosta.

Lead text
Aitoa vaikutusta syntyy, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan mukaan.

Luotamme palveluntarjoajan ilmoitukseen kriteerien täyttymisestä. Kriteeristön täyttävän toimijan oletetaan perehdyttävän myös työntekijänsä säännöllisesti yrityksen arvoista ja vastuullisuudesta. Jos kriteerien täyttymisessä huomataan puutteita, ollaan palveluntarjoajaan yhteydessä, jotta hän voi kehittää toimintaansa kyseisellä osa-alueella.

Kuka tahansa voi osallistua palvelun kehittämiseen palautetta antamalla - toimijoille voi lähettää myös kiitosta hyvin toteutetuista ratkaisuista. Uskomme, että nyt on kannustuksen paikka.

Palvelua tullaan kehittämään niin toimijoiden, kriteerien kuin teknisten ominaisuuksien osalta. Kehitystyötä tehdään Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Myös jokainen käyttäjä voi olla mukana kehitystyössä antamalla palautetta.

Use mirrored layout (image on the right)
On
Title
Ravintolat, kahvilat ja baarit
Text

Ravintoloiden keskeisin asia kestävän kehityksen kannalta on se, mitä lautasella tarjotaan. Mitä enemmän syömme kasvisruokaa, sitä parempi se on ilmastolle. Toinen iso asia on ruokahävikki.

Use mirrored layout (image on the right)
Off
Title
Käyntikohteet
Text

Käyntikohteissa olennaista on miettiä, millainen energiasyöppö kiinteistö on sekä sitä, miten ihminen sinne saapuu. Keskenään hyvin erilaisilla kohteilla vastuullisuuden askeleet ovat myös erilaiset.

Use mirrored layout (image on the right)
On
Title
Tapahtumat
Text

Kierrätyksen, energiansäästön ja kasvispainotteisen ruokatarjonnan ohella tapahtumien hiilijalanjälkeä pienentää se, että kävijät saapuvat julkisilla liikennevälineillä tai vaikkapa pyörällä.

Use mirrored layout (image on the right)
Off
Title
Liikkeet
Text

Hiilijalanjälki pienenee kun pääsemme eroon pikamuodista ja kertakäyttökulttuurista. Lisäksi tuotteiden tekijöille on taattava reilu korvaus työstä sekä inhimilliset työskentelyolosuhteet.

Use mirrored layout (image on the right)
On
Title
Majoitus
Text

Hotelleissa ollaan jo vuosia kiinnitetty huomiota energian- ja vedenkulutukseen. Seuraavia askeleita ovat esimerkiksi vegaanitarjonnan lisääminen ja julkisen liikenteen korostaminen.

Use mirrored layout (image on the right)
Off
Image
Title
Tapahtumapaikat
Text

Tapahtuman hiilijalanjäljen kannalta suuri merkitys on paikalla, jossa se järjestetään. Monet tapahtumapaikoista ovat isoja, ja niiden kiinteistöissä energiankulutus on mittavaa.

Banner text
Sinä olet olennainen osa ratkaisua - tule mukaan kehittämään vastuullisempien valintojen palvelua
Mobile link text
Anna palautetta
Icon type
TS heart
Simple liftup
Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Valitse vastuullisemmin -palvelu kutsuu mukaan kirittämään kohti kestävää kehitystä. Palvelu perustuu kriteeristöön, joka siivilöi Helsingin palveluja ravintoloista klubeihin ja nähtävyyksistä tapahtumiin.