Valitse vastuullisemmin eli hyvää elämää Helsingissä

Girl with an enamel cup on Lonna island
Lead text
Ilmastonmuutos koskettaa meistä jokaista. Sen torjuminen ei ole pienen vähemmistön tehtävä – saati etuoikeus. Maailma tulee muuttumaan ja meistä jokainen on tässä muutoksessa mukana. Meillä jokaisella on oikeus löytää omat tapamme vaikuttaa. Mikään teko ei ole liian pieni, sillä nyt tarvitaan toimenpiteitä kaikilla rintamilla.

Helsinki on sitoutunut tarjoamaan vastuullisemman elämäntavan – ihan jokaiselle kaupunkilaiselle. Ymmärrämme, että aitoa vaikutusta syntyy vasta silloin, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan osaksi isompaa muutosta.

Haluamme raivata tilaa uudenlaiselle ajattelulle ja elämäntavoille. Haluamme olla kaupunki, jossa parempaa elämää opetellaan ja oivalletaan yhdessä, emmekä pelkää tehdä matkalla virheitä. Toivomme, että näistä kokeiluista voivat muutkin oppia.

Lead text
Helsinki ei ole vielä valmis, mutta olemme valmiita tekemään hartiavoimin töitä vastuullisuuden eteen.

Siksi kutsumme kaikki helsinkiläiset mukaan jakamaan parhaita käytänteitä ja kirittämään toisiamme kohti vastuullisempia valintoja: määritellään yhdessä, mistä hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa koostuu.

Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimpiä elämänlaatuun vaikuttavia globaaleja muutosvoimia. Helsingissä tavoitteeksi on asetettu 60 prosentin päästövähennykset vuodelle 2030 ja hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Tähän tarvitaan sekä isoja rakenteellisia muutoksia että arjen tekoja. Yksilön valinnoilla on merkitystä – jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää, tulisi jokaisen suomalaisen vähentää hiilijalanjälkeään 10,3 tonnista 2,5 tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Valitse vastuullisemmin -palvelu auttaa valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä. Se siivilöi MyHelsinki.fin sisällöstä vastuullisempia palveluja, kuten ravintoloita, liikkeitä, käyntikohteita, tapahtumia ja majoitusvaihtoehtoja.

Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa.

Lead text
Kriteeristön läpäisseet palveluntarjoajat on merkitty vihreällä kulmamerkillä ja jokaisen kohdalta pääsee tutkimaan, mitkä kriteerit täyttyvät ja mitkä eivät.

Tarkoituksena ei ole hakea kaikki kriteerit täyttäviä mallioppilaita vaan kannustaa tekemään vaikuttava määrä parempaan elämäntapaan johtavia ratkaisuja. Esimerkiksi käyntikohteiden kohdalla kriteeristön läpäisemiseen riittää neljä kriteeriä kymmenestä, majoitusratkaisujen kohdalla on täytettävä 13 kriteeriä 20:sta.

Moderni ilmastovastuu tarkoittaa sitä, että kestävien valintojen tekeminen kaupunkielämässä tulisi olla helppoa. Valitse vastuullisemmin -palvelu antaa jokaiselle mahdollisuuden päästä osaksi suurempaa muutosta. Samalla se kirittää palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa yhä kestävämmäksi.

Sinä olet paras opas vastuullisempaan Helsinkiin

Valitse vastuullisemmin -palvelu perustuu kolmeen kivijalkaan: kriteeristöön, palveluntarjoajien toimintaan ja käyttäjien aktiivisuuteen. Palvelua ja kriteeristöä tullaan kehittämään säännöllisesti niin käyttäjien, asiantuntijoiden kuin palveluntarjoajien palautteen perusteella.

Palvelu toimii, kun sitä käytetään. Voit antaa palautetta niin kriteereistä, pilottivaiheeseen mukaan valikoiduista palveluntarjoajista tai palvelun toimivuudesta. Myös uusia palveluntarjoajia voi ehdottaa mukaan.

Linkkejä palautteen antamiseen löydät jokaisen kriteeristön täyttäneen, vihreällä kulmamerkillä merkityn palveluntarjoajan tiedoista ja kriteeristöön yleisesti tutustuessasi.  Palautetta voit antaa myös suoraan tästä. Palautetta ei julkaista sivustolla.

Kriteeristö ja palvelun kehittäminen

Palvelun kivijalkana toimivat Helsingille räätälöidyt vastuullisempien valintojen kriteerit, jotka on kehitetty yhdessä ajatushautomo Demos Helsingin sekä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. 

Palveluntarjoaja arvioi itse omaa palveluaan kriteeristön avulla, ja selvittää, mitkä kriteerit omassa palveluluokassaan täyttää. Jos palveluntarjoaja täyttää vähintään minimimäärän kriteerejä omassa palveluluokassaan, voidaan se luokitella vastuullisemmaksi valinnaksi MyHelsinki.fi:ssä. Palveluntarjoajan asiakkaat voivat antaa palautetta toimijan onnistumisesta vastuullisuudessa MyHelsinki.fi:n kautta.

Lead text
Kriteereissä korostuvat ekologinen kestävyys ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjunta, mutta myös sosiaalinen vastuullisuus on huomioitu.

Palvelua rakennettaessa on keskitytty tutkitusti merkittävimpiin ekologiseen kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin eri palveluluokkien osalta. Pääosin nämä liittyvät energian tuotannon aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin, liikkumisen vaikutuksiin ja ruoan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi kriteeristössä on huomioitu muun muassa jätteiden käsittely, kiertotalouden mahdollisuudet ja luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä esteettömyys, työllistäminen ja syrjinnän ehkäisy.

Kriteeristön tavoitteena on siivilöidä esiin vastuullisempia palveluntarjoajia ja kannustaa palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa edelleen. Kriteeristö on jo pilottivaihetta valmistellessa kannustanut useampia toimijoita tekemään muutoksia, esimerkiksi vaihtamaan sähkö- tai lämmityssopimuksensa ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon. 

Kriteeristöstä on myös haluttu tehdä saavutettava erilaisille toimijoille, koska jokaisella on oltava mahdollisuus olla osa suurempaa muutosta. Aitoa vaikutusta syntyy, kun tarpeeksi suuri ja moninainen joukko tulee omilla teoillaan mukaan.

Banner text
Kohti parempaa elämää arkisten tekojen avulla - tutustu vastuullisempien valintojen kriteereihin
Mobile link text
Löydä vastuullisemmat valinnat
Icon type
TS heart
Title
Koe vastuullisempi Helsinki
Description
Helsingin vastuullisemmat palveluntarjoajat on merkitty vihreällä kulmamerkillä
Banner text
Sinä olet olennainen osa ratkaisua - tule mukaan kehittämään vastuullisempien valintojen palvelua.
Mobile link text
Anna palautetta
Icon type
TS heart
Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Uusi palvelu kutsuu mukaan jakamaan parhaita käytäntöjä ja kirittämään kohti kestävää kehitystä. Palvelu perustuu kriteeristöön, joka siivilöi Helsingin palveluja ravintoloista klubeihin ja nähtävyyksistä tapahtumiin.