Helsingissä pärjää hyvin englannin kielellä

Three women are shopping at Marimekko, browsing a selection of dresses and chatting.
Lead text
Helsingissä panostetaan laadukkaaseen kieltenopetukseen ja palvelua saa lähes kaikkialta kaupunkilaisten hyvin hallitsemalla englannin kielellä. Myös työnhaku onnistuu englanniksi.

Suomen monikielinen historia näkyy helsinkiläisten kielitaidossa. Virallinen vähemmistökieli ruotsi näkyy esimerkiksi paikan- ja kadunnimissä, ja sitä kuulee usein kaupunkilaisten puheensorinassa. Valtaosa helsinkiläisistä puhuu äidinkielensä suomen tai ruotsin lisäksi englantia, ja monet myös jotain muuta vierasta kieltä, kuten saksaa, ranskaa tai espanjaa.

Pääkaupunkiseudulla asuu monia äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia, ja kaupungissa voi kuulla virallisten kielten lisäksi englannin lisäksi etenkin viron, venäjän, somalin ja arabian kieltä, mutta myös kurdia, kiinaa, farsia, albaniaa ja vietnamia.

Arki sujuu myös englanniksi

Helsinki on kansainvälisesti houkutteleva ja korkean osaamisen pääkaupunki, jonne on helppo tulla monenlaisella kielitaitotaustalla. Jos suomen kieli ei vielä onnistu, ei kannata huolestua, sillä virastot palvelevat lähes poikkeuksetta myös englanniksi ja ruotsiksi. Monet muutkin palvelut, kuten esimerkiksi päiväkodit ja koulut, toimivat virallisten kielten ohella muilla kielillä.

Englannilla pärjää hyvin vapaa-ajallakin. Kaikille avoimet ja maksuttomat kirjastot tarjoavat kaupungin asukkaille runsaasti englanninkielistä luettavaa, ja ravintoloissa ja kahviloissakin palvelua saa lähtökohtaisesti englanniksi.

Kaupungin lukuisat taide- ja kulttuuripalvelut museoista kulttuurikeskuksiin tarjoavat paljon ohjelmaa ja virikkeitä myös suomen kieltä taitamattomille. Omalähtöistä toimintaa Suomessa asuville maahanmuuttajille järjestää esimerkiksi IESAF.

Helsinkiläisten monipuolisen kielitaidon ansiosta maahan saapuvan työnhakukin onnistuu useimmissa tapauksissa englannin kielellä, ja ulkomailta muuttava voi saada apua työnhakuun esimerkiksi Stadin osaamiskeskuksesta.

Viewed from above, a woman supervises a child on a playground rocking horse on the left, and a man supervises a child sitting at a small bench to the right. Neatly dividing the photo down the middle are differing surfaces, concrete on the left and light gravel and sand to the right.
Show in landscape format
Off
Finnish

Helsinki on hyvä paikka myös niille, jotka eivät puhu suomea. Valtaosan palveluista saa myös englanniksi, ja töitäkin voi hakea ilman suomen kielen taitoa.

Ali Uzun, Software Developer
Placeholder image for quotes

Kielten opiskelu aloitetaan varhain

Moni helsinkiläinen käyttää useampaa kieltä myös työssään. Laajaan kielitaitoon panostaminen aloitetaan Suomessa varhain, ja nykyään ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä peruskoululuokalla. Helsingissä on kielipäiväkoteja alle kouluikäisille, ja päiväkodin voi löytää tällä hetkellä ainakin ruotsin, englannin, espanjan, saksan, ranskan, venäjän ja saamen kielillä.

Myös kaupunginhallinnossa panostetaan monipuoliseen kielitaitoon innokkaasti, ja Helsingin kaupunkistrategiaan vuosille 2017–21 on kirjattu tavoitteet englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärän kaksinkertaistamisesta sekä kielikylpyopetuksen lisäämisestä.

Helsingin kansainvälistyminen näkyy myös koulujen kielipainotuksissa, ja tällä hetkellä esimerkiksi kiinan kielen opetusta laajennetaan.

Show image on the left
Off
Card list
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsingissä panostetaan laadukkaaseen kieltenopetukseen ja palvelua saa lähes kaikkialta kaupunkilaisten hyvin hallitsemalla englannin kielellä. Myös työnhaku onnistuu englanniksi.