Arki sujuu ja jokaisen hyvinvoinnista huolehditaan

Winter cycling in Helsinki
Lead text
Suomalaiset ovat monella mittarilla maailman onnellisin kansa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tasokkaita ja helposti saavutettavia, ja niiden ansiosta erityisesti perheelliset arvostavat Helsinkiä asuinkaupunkina.

Arki koetaan Helsingissä hyväksi ja viranomaisiin luotetaan. Yksi syy tähän on kaupungin asukkaita tasavertaisesti kohtelevat peruspalvelut, joissa status ja varallisuus eivät määritä ihmisen kohtelua.

Kaikki helsinkiläiset, joilla ei ole esimerkiksi työn tai opiskelun kautta saatavaa terveydenhuoltoa, kuuluvat automaattisesti kaupungin terveydenhuollon piirin. Hädän hetkellä hoitoon pääsy on helppoa ja nopeaa. Helsinkiläisten terveys on keskimäärin hieman korkeampaa kuin muualla maassa.

Julkisten palveluiden byrokratia on vähäistä erityisesti EU-kansalaisille, ja myös paperitta liikkuvat ovat oikeutettuja välttämättömimpiin terveyspalveluihin, kuten rokotuksiin tai äkillisten sairaustapausten hoitoon. Terveydenhuolto on Suomen palkkatasoon nähden edullista, eivätkä kaupunkilaiset tarvitse terveytensä turvaksi kalliita vakuutuksia.

Kaupunkilaisten yleisestä terveydestä huolehditaan monella eri tavalla. Yleisimmät rokotteet tarjotaan kaikille, ja erilaisia terveyteen liittyviä seulontoja järjestetään etenkin aikuisille. Puhelinpäivystyksissä tarjotaan neuvoja lievempien sairauksien omahoitoon.

Finnish

Helsingissä on hyvät sosiaalipalvelut, hyvin vähän byrokratiaa ja kohteliaita ihmisiä. Olen tuntenut itseni tervetulleeksi täällä.

Kaustuv Banerjee, fysiikantutkija
Placeholder image for quotes
Standing with Postikatu behind them a woman and a man with their little girl on his shoulders smile at the camera, with another man looking on from the right, also smiling.
Show in landscape format
Off

Lapset saavat erityishuomiota

Kaikki kaupungissa kirjoilla olevat lapset ovat oikeutettuja päivähoitopaikkaan, eikä kaupungin kouluihinkaan tarvitse yleensä jonottaa. Opetus on laadukasta kaikkialla kaupungissa, ja monelle oma lähikoulu onkin luonnollinen ja paras valinta.

Koulutus ja päivähoito Suomessa ovat maailman parasta tasoa. Päiväkodit huolehtivat lapsista päivisin ja tekevät samalla lapsen yksilöllisestä kehityksestä huolehtivaa kasvatustyötä ammattitaidolla. Sekä päiväkodeissa että peruskouluissa lapsille ja nuorille tarjotaan päiväkoti- ja koulupäivinä myös lämmin ruoka. Perusopetuksen koulukirjoista ei tarvitse maksaa erikseen, ja kouluissa huolehditaan, että jokaisella lapsella on asianmukaiset välineet oppimiseen.

Päivähoidon lisäksi Helsingissä on useita leikkipuistoja, jotka järjestävät ohjattua toimintaa lapsiperheille. Kun koulut ovat kiinni kesällä, järjestävät monet puistot puistoruokailuja, jossa jokaiselle halukkaalle lapselle tarjotaan lounasateria veloituksetta.

Maahanmuuttajapalvelut antavat apua arkeen

Helsingin sosiaalipalvelut koetaan yleisesti hyviksi, ja tarjolla on monenlaista tukea myös muualta maahan saapuville. Maahanmuuttajapalveluiden alkukartoitus auttaa saapujat hyvään alkuun ja kertoo lisää Helsingissä asumisesta, työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä perheille suunnatuista palveluista.

Matalan hierarkian Helsingissä on helppo astua uuteen alkuun. Hyvät koulutusmahdollisuudet, innostava ja innovatiivinen ilmapiiri ja monet vapaa-ajan aktiviteetit kutsuvat viihtymään. 

Banner text
Considering to make Helsinki your home?
Mobile link text
Moving to Helsinki?
Icon type
Random
Simple liftup
Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Suomalaiset ovat monella mittarilla maailman onnellisin kansa. Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tasokkaita ja helposti saavutettavia, ja niiden ansiosta erityisesti perheelliset arvostavat Helsinkiä asuinkaupunkina.