Opiskelu

Global Music Centre - Maailman musiikin keskus

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Maailman musiikin keskuksen suurin vuosittainen tuotanto on maailman eri musiikkikulttuureihin keskittyvä Etnosoi!-festivaali. Instituutti järjestää myös yksittäisiä konsertteja, yhteistuotantoja ja osallistuu alan tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Maailman musiikin keskuksen kirjasto palvelee maailmojen musiikkien parissa toimivia opiskelijoita, harrastajia ja ammattilaisia. Käytössä tutkijoille työpiste ja kuuntelumahdollisuus.

Taidetöölö Musiikkikoulu

Taidetöölö on yksityinen musiikkikoulu Ullanlinnassa, joka tarjoaa laadukasta opetusta niin lapsille kuin aikuisillekin. Toiminnan arvot perustuvat ajatukseen, että kaikilla on ikään tai lähtötasoon katsomatta oikeus harrastaa musiikkia. Koulussa voi opiskella viulua, pianoa, selloa, kitaraa ja laulua.

Taidetöölö haluaa madaltaa musiikkiharrastuksen aloittamisen kynnystä ja siksi käytössä on kokeilutunnit. Kokeilutunnilla oppilas ja opettaja tutustuvat toisiinsa ja laativat oppilaan tarpeita vastaavan opintosuunnitelman. Ilmoittautuminen on mahdollista vuoden ympäri, ilman pääsykokeita.

Kaikki soittamisesta ja laulamisesta haaveilevat voivat kokeilla omien rajojensa ylittämistä turvallisessa ympäristössä ja omilla ehdoillaan.

Avoin taidekoulu

Avoin taidekoulu opastaa intuitiivisen maalaamisen taitoon ja pysähtymiseen taiteen äärelle ohjaamalla opiskelijoita meditatiivisen lähestymistavan kautta taiteellisen ilmaisun heräämiseen ja syvenemiseen.

Avoin taidekoulu tarjoaa mahdollisuuden osallistua intensiiviseen 3 +1-vuotiseen kuvataiteen opetusohjelmaan. Koulusta löytävät oman paikkansa niin aktiiviset kuvataiteen harrastajat kuin tulevat taiteilijatkin. Koulu ei edellytä aiempia taideopintoja.