Keskusteluilta Helsingin kaupunkimetsien hoidosta

Finnish
2022-09-21T17:00:00
2022-09-21T20:00:00
Keskusteluryhmissä kaupunkilaiset kohtaavat kaupungin metsäasiantuntijat. Ohjatuissa keskusteluissa syvennytään metsänhoidon teemoihin. Ennakkoilmoittautuminen! <p>Kaupunkimetsät ovat tärkeitä helsinkiläisille ja Helsingille. Ne herättävät paljon julkistakin keskustelua, niihin liittyy erilaisia arvoja sekä toiveita niiden hoidosta. Siksi on tärkeää keskustella metsistä yhdessä.&nbsp;</p>
<p>Ilta liittyy Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, joka tehdään tämän syksyn aikana. Keskustelussa nousseita aiheita tullaan käsittelemään metsänhoidon linjausten päivitystyössä. Työn ensimmäinen, metsäalueita koskeva osa viedään loppuvuodesta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn.</p>
<p>Illassa keskustellaan ryhmissä. Niissä kaupunkilaiset ja järjestöaktiivit kohtaavat kaupungin asiantuntijat. Ohjatuissa keskusteluissa syvennytään metsänhoidon teemoihin ja esiin voi nostaa itselle tärkeitä näkökulmia Helsingin metsistä.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>Ryhmiin pyritään saamaan mukaan kaupunkimetsiä erilaisista näkökulmista tarkastelevia kaupunkilaisia - siksi kysymme ilmoittautumisen yhteydessä muun muassa mahdollisesta taustaorganisaatiostasi ja kaupunkimetsiin liittyvistä arvostuksistasi. Muodostamme<br>ryhmät etukäteen antamiesi tietojen perusteella. Keskustelu tähtää toisten osallistujien kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Parhaimmillaan ryhmissä syntyy oivalluksia ja uutta ajattelua kaupunkimetsistä.&nbsp;</p>
<p>Ryhmissä on keskustelun ohjaaja, joka huolehtii, että jokainen keskustelija saa suunvuoron ja että kohtaamme toisemme kuunnellen ja arvostaen. Keskustelussa käytetään Sitran kehittämän Erätauko -keskustelun pelisääntöjä.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>On tärkeää, että tulet paikalle ajoissa klo 17.00. Ilta alkaa lyhyellä johdannolla ja ohjeilla rakentavaan keskusteluun. Heti tämän jälkeen jakaannumme ryhmiin eri tiloihin.</p>
<p>Keskusteluun voit valmistautua osallistumalla Metsäluonto Helsingissä -seminaariin 8.9. tai katsomalla seminaarin tallenteen. Seminaarin esityksissä kuullaan alan tutkijoiden näkökulmia metsäluonnon monimuotoisuudesta tiivistyvässä kaupungissa – samalla kun huolehditaan metsien kestävyydestä.</p>
<p><a href="https://response.questback.com/helsinginkaupunki/mlr4qzyucj">Ilmoittaudu mukaan tästä.</a>&nbsp;</p>
<p></p>
Location
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
Työpajankatu 8
Helsinki
00580
+358 9 310 1691

60.188564, 24.976004

Offers: is free
Free
Sticky in todays events
Off