Vanhankaupunginkoski ja Viikki

Viikki
Finnish

Omalla kohdallani Viikin ehdottomassa keskiössä on yliopistokampus ja sen kansainvälinen ilmapiiri. Eritystä Viikissä on myös maalaismainen ympäristö ja Vanhankaupunginlahden lintuparatiisi. Viikissä asuu ja työskentelee keskittymä ihmisiä, joille ympäristöarvot, tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus ovat tärkeitä.

Annina Mattila
perhostutkija ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistolla

Vantaanjoen suussa olevan kosken nimeltä Helsinge fors, Helsinginkoski, ääreen perustettiin vuonna 1550 kaupunki. Kaupungin nimeksi tuli Helsingfors, rahvaan suussa Helsing tai Helsinge. Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan perustama kaupunki lähti vähitelleen kasvamaan kosken ympärille, kunnes sen keskus siirrettin tulvien vuoksi Pietari Brahen toimesta nykyiselle Vironniemelle.

Vanhankaupunginkoski paitsi kulttuurihistoriallisesti myös luontoarvoiltaan ainutlaatuinen paikka Helsingissä. Koski on 200 metriä pitkä ja pudotusta on 6 metriä. Se on viehe- ja perhokalastajien suosiossa, sillä koskeen on tehty toimiva kalatie. Osa koskesta on rauhoitettu kalastamiselta.

Koski laskee mereen kahdesta uomasta, joiden väliin jää Kuninkaankartanonsaari, jossa sijaitsee Tekniikan museo. Museorakennus oli aiemmin vesilaitoksen käytössä. Rakennuksista löytyy nykyisin myös tapahtumakeskus ja ravintola.

Vanhankaupunginkosken itäpuolelta sijaitsee Viikin laaja alue. Aluetta on kehitetty ekologisuuden ja akateemisen tutkimuksen ehdoilla. Alueelta löytyy Eko-Viikki, joka on rakennettu kestävän kehityksen periaattein nykyaikaiseksi asuinalueeksi, ja Helsingin yliopiston kampusalue, jossa tehdään muun muassa korkeatasoista biotieteellistä tutkimusta. Viikin koetila on yliopiston käytössä oleva suuri peltoalue, jolla laiduntavia lehmiä tullaan ihailemaan kauempaakin.

Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on erityisen otollinen lintujen tarkkailuun, sillä siellä on yksi kaupungin huomattavimmista muutto- ja pesimäalueista. Viikin arboretum on noin 20 hehtaarin suuruinen alue, jossa kasvaa voin 250 eri puu- ja pensaslajia.

Viikin uusia asuinalueita ovat Latokartano ja Viikinmäki.

Tulevaisuudessa alueelle rakennetaan raideyhteys, kun Raide-Jokeri yhdistää sen itäisiin ja läntisiin kaupunginosiin. Rakentamisesta huolimatta Viikki tulee säilymään sellaisena kuin se nyt on: kaikille avoimena luontoparatiisina, josta koko kaupungin tarina sai alkunsa.

Show image on the left
Off
Show created/updated
On
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Vanhankaupunginkoski ja Viikki ovat kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoiltaan ainutlaatuisia paikkoja Helsingissä. Ne ovat kaikille avoimia luontoparatiiseja, joista koko kaupungin tarina sai alkunsa.