Helsingin keväiset lintupaikat

A woman is Bird-watching over the marshes from Lammassaari duckboards on a clear, sunny day.
Finnish

Helsinki on monien mahdollisuuksien kohde keväiselle linturetkelle. Suurin osa Helsingin hyvistä lintupaikoista on helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä tai esimerkiksi polkupyörällä. Tässä jutussa esitellään viisi kohdetta, joista neljä täyttää nämä määreet. Isosaareen pääsy vaatii reittiveneen kyydin tai oman veneen. Lisäksi mukana on metron varrella Espoon puolella sijaitseva Laajalahden luonnonsuojelualue.

Risto Nevanlinna
Lintuharrastaja
Risto Nevanlinna

Lintuharrastuksen perusväline on kiikari. Jalustallisesta kaukoputkesta on aina suuri apu, erityisesti muutonseurannassa ja esimerkiksi tarkkailtaessa laajojen kosteikkoalueiden tai peltoaukeiden lintuja. Muita onnistuneen linturetken peruasioita ovat riittävän lämmin vaatetus ja maittavat, runsaat eväät.

Linturetkelle kannattaa lähteä varhain. Niin sanotut ammattilaiset päivystävät lintutornissa auringonnoususta, mikä tarkoittaa etenkin keväisin luonnottoman aikaisia aamuherätyksiä. Raskasta, mutta kannattaa kokeilla! Silloin useimmat linnut laulavat aktiivisimmin ja maastossa liikkujiakin on vähemmän. Toisaalta esimerkiksi petolinnut ja kurjet ovat liikkeellä vasta myöhemmin päivällä.

Lintutorneissa ja suosituilla havainnointipaikoilla vallitsee tavallisesti kohtelias, odottava hiljaisuus. Yläilmoista voi kantautua koska vain muuttolinnun hiljainen lentoääni, joka saattaa jäädä havaitsematta jos juttu luistaa liiaksi. Aina kuitenkin kannattaa kysyä kokeneemmilta harrastajilta apua lintujen tunnistamisessa. Tyhmiä kysymyksiä ei ole!

Lammassaari
Show in landscape format
Off

Vanhankaupunginlahti ja Viikin pellot

Helsingin laajin luonnonsuojelualue tarjoaa ainekset niin lyhyelle pistoretkelle esimerkiksi Lammassaareen tai Viikin pelloille kuin koko päivän mittaiselle seikkailulle, jonka kuluessa voi nousta alueen seitsemään lintutorniin, tarkkailla lintuelämää Pornaistenniemen edustan piilokojusta ja havainnoida Viikin peltojen linnustoa.

Vanhankaupunginlahdella pesii vuosittain noin 80 eri lintulajia, ja vain muuttoaikana havaittavia lajeja on monin verroin lisää. Vesialueilla runsaita ovat esimerkiksi silkkiuikku ja telkkä. Ruoikon moniäänisiä laulajia ovat ryti- ja ruokokerttunen ja pajusirkku, harvalukuisemmista laulajista alueella voi havaita esimerkiksi rastaskerttusen. Luhtakanan porsaan kiljuntaa muistuttavasta äänestä pääsee nauttimaan etenkin illan tai aamun hämärässä. Rantojen lehdot tarjoavat elinympäristön esimerkiksi mustapääkertuille ja satakielille. Töyhtöhyypät ja kiurut pitävät ääntä pelloilla ja niiden yllä.

Viikin–Vanhankaupunginlahden alue on ollut lintuharrastajien kiinnostuksen kohde hyvin pitkään. Vanhankaupunginlahden rannoilla retkeili jo ornitologi ja lintumaalari Magnus von Wright varhain 1800-luvulla. 1940-luvulla Leo Lehtonen julkaisi kirjan Lintuparatiisi, joka käsitteli Vanhankaupunginlahtea. Ensimmäinen rauhoituspäätös tehtiin vuonna 1959, ja systemaattinen linnustonseuranta on jatkunut vuodesta 1986. Vanhankaupunginlahti on Suomen suosituimpia linturetkikohteita.

Uutela
Show in landscape format
Off

Vuosaaren täyttömäki ja Uutela

Vuosaaren täyttömäki on lintukohteena harvinaisuus, sillä se on kokonaan ihmisen kädenjälkeä: viereisestä Vuosaaren satamasta louhittua maa-ainesta on läjitetty paikalle niin paljon, että mäki kohoaa korkeimmillaan 60 metriin merenpinnan yläpuolelle. 2010-luvulla täyttömäkeä on maisemoitu kivin, kelopuin ja kasvein ja sinne on rakennettu polkuja.

Täyttömäen ahkeriin käyttäjiin kuuluvat lintuharrastajat ovat nimenneet mäen Himalajaksi, mutta todellisuudessa paikka muistuttaa enemmän avointa tunturipaljakkaa, jolla on monipuolinen niittykasvisto. Mäeltä avautuu esteetön näkymä kaikkiin ilmansuuntiin ja siksi se soveltuu niin paikallisen, mäellä ruokailevan tai siellä reviiriä pitävän linnuston kuin muuttavien lintujen tarkkailuun.

Hyvien näkymien ansiosta paikka sopii kuin nakutettu kaikenlaisen näkyvän muuton seurantaan, hiirihaukoista ja piekanoista hanhiin ja sepelkyyhkyihin. Loppukevään saapujat kuten satakieli ja luhta- ja viitakerttunen konsertoivat yöaikaan mäen läheisyydessä. Samoin tekee laulajana vähemmän ansioitunut ruisrääkkä, joka on jokavuotinen vierailija alueella.

Vuosaaressa täyttömäelle suuntautuvaan retkeen kannattaa yhdistää tutustuminen luonnonkauniiseen Uutelan ulkoilualueeseen, jossa voi astella vanhassa metsässä, ihastella suota ja kluuveja sekä silmäillä maisemaa pitkälle mereen pistävästä Skatanniemestä tai hieman pohjoisemmasta Särkkäniemestä. Nämä paikat ovat oivallisia ns. arktikan eli arktisten hanhien ja vesilintujen kevätmuuton seurantaan.

View from Lauttasaari overlooking a bay surrounded by reeds and grasses, where the city can be seen on the horizon to the left. The sky is a mixture of brilliant blue, distorted to dusky purples by clouds on the left and reflected in the water..
Show in landscape format
Off

Lauttasaari

Lauttasaari ei ole lintuharrastajien keskuudessa mikään varsinainen 'hot spot', mutta saari tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia lintujen tarkkailuun.

Keskeinen kohde on korkealla kallion laella seisova Myllykallion lintutorni, josta aukeaa esteetön näkymä – ja samalla upea maisema – etenkin läntisiin ilmansuuntiin sekä etelään, merelle. Maalis–huhtikuussa tornista voi odottaa näkevänsä esimerkiksi sisämaahan suuntaavia metsä- ja tundrahanhia ja huhtikuussa, sopivilla tuulilla, pohjoiseen palaavia kurkia.

Kevään edetessä ja arktisten vesilintujen muuton eli arktikan vauhdittuessa Lauttasaaren eteläkärjen, Särkiniemen, rantakalliot ovat aivan kelvollisia paikkoja tämän luonnonnäytelmän tarkkailuun. Sopivan lounaisen virtauksen vallitessa rannoilta voi havaita esimerkiksi valkoposkihanhien muuttoa. Samoilta sijoilta voi nähdä myös horisontissa vilistäviä alliparvia ja kuikkalintujen uljasta muuttoa äänettöminä, harvoina laivueina. Varsinkin varhain keväällä Lauttasaaren lähivesillä voi nähdä runsaasti paikallisia, ruokailevia alleja lyhyenkin välimatkan päästä.

Lauttasaaressa voi tehdä esimerkiksi pari kolme tuntia kestävän lintukävelyn tai -pyöräilyn, joka alkaa Koivusaaren metroasemalta, etenee rantoja seuraten Särkiniemeen ja sieltä edelleen ns. Humauksen talviuintipaikan viereisen nyppylän kautta saaren sisäosiin ja edelleen puistokäytäviä seuraillen kohti Myllykallion lintutornia, josta on lyhyt kävelymatka takaisin Koivusaaren tai Lauttasaaren metroasemalle.

Isosaari
Show in landscape format
Off

Isosaari

Isosaari on Helsingin ”uusin” lintukohde: Yli sadan vuoden ajan puolustusvoimien linnakesaarena palvellut Isosaari oli suljettu suurelta yleisöltä aina viime vuosiin saakka. Nyt Isosaareen pääsee Kauppatorilta saaristolaislautalla, jossa voi myös yöpyä. Saaressa on lisäksi telttailuun varattu alue sekä vierasvenesatama. Parhaillaan tekeillä on asemakaava, jonka toteutuessa saaren virkistyspalvelut kohenevat.

Toukokuun puolivälistä aina kuun loppuun Isosaaressa on loistavat mahdollisuudet todistaa arktisten valkoposki- ja sepelhanhien, allien ja mustalintujen ja kuikkalintujen eli kuikkien ja kaakkureiden muuttoa. Tähän tarkoitukseen oiva ja helposti saavutettava paikka löytyy esimerkiksi koilliseen tikarin lailla työntyvän Peninniemen tyveltä (muu osa niemestä on kokonaisuudessaan suljettua aluetta).

Keväisen arktikan havainnointi rantakallioilla seisten vaatii varhaisia aamuherätyksiä, pitkää pinnaa – hyvät lintupäivät ovat loppujen lopuksi harvassa – ja lisäksi lämmintä varustusta, sillä toukokuinen ulkosaaristo voi olla hyytävän kylmä. Onneksi Isosaari on paitsi iso myös monimuotoinen kohde lintuharrastajalle. Saaren sisäosissa metsän suojassa voi päästä kuulemaan esimerkiksi idänuunilinnun, peukaloisen ja pikkusiepon laulua. Avoimemmilla paikoilla korviin voi kantautua karmiininpunaisen punavarpuskoiraan pirteä vislaus tai käenpiian melankolinen kiikitys. Näkökenttään voi osua saalista kyttäävä pikkulepinkäinen tai saarella pesiviä räystäspääskyjä.

Myöhemmin keväällä pensaikot tarjoavat laulupaikkoja esimerkiksi satakielille ja viitakerttusille, jotka aloittavat laulun myöhään illalla ja hiljenevät yksi kerrallaan auringon kivutessa korkeammalle. Rantojen ja lähiluotojen linnusto on monipuolinen haahkoineen, riskilöineen ja rantasipeineen.

Little birdwatcher in Espoo
Show in landscape format
Off

Espoo, Laajalahti

Laajalahti on rehevä merenlahti, joka sijaitsee Espoon ja Helsingin rajan molemmin puolin. Laajalahden luonnonsuojelualue sijaitsee Espoon puolella ja parhaat näkymät sinne saa Maarinlahdella sijaitsevasta Maarin lintutornista, jonne on reilun viiden minuutin kävelymatka Aalto-yliopiston metroasemalta.

Laajalahti on pääkaupunkiseudun lintuvesien parhaimmistoa. Hieman alle kahden neliökilometrin suuruinen suojelualue on pääasiassa avovettä ja sen rantoja kirjovat vuoroin tiheä ruoikko, kosteat rantaniityt ja rehevät rantalehdot. Laajalahti tunnetaan monipuolisena pesimäalueena sekä muutonaikaisena levähdyspaikkana etenkin vesilinnuille ja kahlaajille, keväällä erityisesti huhti–toukokuussa. Paikallisten lintujen tarkkailemisen lisäksi tornista kelpaa seurata myös lintujen muuton etenemistä.

Maarin tornin edessä aukeava rantaniitty tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden opetella kahlaajien tunnistamista. Tyllit, pikkutyllit, punajalkaviklot, lirot ja suokukot tulevat helposti tutuksi, hyvällä onnella myös harvinaisemmat kahlaajat kuten jänkäsirräiset ja pikkusirrit. Vesilinnusto on niin ikään runsas, ja Laajalahden avovesialueella voi keväisin nähdä parhaimmillaan kymmeniä uiveloita sekä satoja tukkasotkia ja isokoskeloita. Tornia ympäröivä ruoikko on alkukeväästä pajusirkkujen laulupaikka, ja myöhemmin keväällä kuoroon liittyvät ryti- ja ruokokerttuset sekä usein myös vähälukuinen rastaskerttunen.

Suositun tornin etuna on se, että paikalla on lähes aina kokeneita lintuharrastajia, joilta voi kysyä neuvoa ja tunnistusapua. He ovat myös hakoja poimimaan satojen tai tuhansien lintujen joukosta ne kiinnostavimmat lajit. Maarin tornista kulkee parin kilometrin mittainen luontopolku Villa Elfvikin luontotaloon, jonka lähellä on toinen Laajalahdelle näkymän tarjoava lintutorni.

Show image on the left
Off
Show created/updated
Off
Show in search dropdown
Off
Teaser text
Helsinki on monien mahdollisuuksien kohde keväiselle linturetkelle. Suurin osa Helsingin hyvistä lintupaikoista on helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä tai esimerkiksi polkupyörällä. Tässä viisi kohdetta, joista neljä täyttää nämä määreet.